Kriminalvården logotyp
Kriminalvården logotyp

Anstalten Färingsö

Anstalten Färingsö är en anstalt med enbart kvinnliga intagna. Anstalten har 30 platser i säkerhetsklass 2 och 12 platser i säkerhetsklass 3.  Från och med den 8 juli 2019 har anstalten även 15 häktesplatser för kvinnor. Anstalten ligger i Ekerö kommun utanför Stockholm. 

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Anstalten Färingsö

179 96 Svartsjö

Post och paket till intagna

Kriminalvården Anstalten Färingsö Intagens namn

Fiskaruddsvägen 10

179 95 Svartsjö

Leveransadress

Fiskaruddsvägen 12

179 95 Svartsjö

Postadress

Anstalten Färingsö

Fiskaruddsvägen 10

179 95 Svartsjö

Telefon och fax

Tel 08-559 381 00

Fax 08-559 381 50

GPS

Lat 59,368

Lon 17,7347


VÄGBESKRIVNING

Med bil: Från Stockholm väg 261 mot Ekerö. Åk via Brommaplan, förbi Drottningholm och ta höger vid Tappström mot Färentuna. Därefter är det skyltat mot Svartsjö.
Med t-bana och buss: Grön linje till Brommaplan, sedan buss 316, 317 (byte till 315), 318 och 336. Avstigning Svartsjö slott. Se www.sl.se för tider.

Skicka e-post till anstalten

Du kan inte skicka e-post till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev till intagna.

Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan
Googles platskarta över Anstalten Färingsö

Besök och bokning


Ändrade rutiner för besök och permissioner

Rutinerna för besök på anstalter och häkten ser annorlunda ut än normalt på grund av risken för smitta. Permissioner på egen hand är tillfälligt stoppade. 

Information om vad som gäller för besök och permissioner

Generell information om att besöka en anstalt

Besökstider

Obevakade besök
Lördag - söndag 08:30 - 11:30
Lördag - söndag 14:30 - 17:30
Lördag - söndag 15:15 - 18:00 Besök på avdelningen Björngärdet
För bevakade besök kontakta anstalten

Besöksbokning

Telefon: 011–496 36 50

Häktet Färingsö

Obevakade besök

Lördag - söndag 08:30 – 09:45
Lördag - söndag 10:00 – 11:15
Lördag - söndag 14:30 – 15:45

Besöksbokning

Obevakade besök

All besöksbokning för obevakade besök görs via Kriminalvårdens Servicecenter på 011–496 36 50. Besök bokas för nästkommande vecka och veckan därpå. Besök kan därmed inte ske samma vecka som bokningen. Besöksbokningen är öppen helgfria måndagar, onsdagar samt fredagar 10.00-16.00 och helgfria tisdagar och torsdagar 10.00-18.00.

Bevakade besök

Vid bokning av övervakade besök tar besökaren direktkontakt med anstalten på telnr: 08- 559 381 01. Övervakade besök måste bokas minst sju dagar innan besöket ska äga rum.

Pengar till intagna

Du kan inte skicka eller ge pengar till den som är intagen. Den som sitter i häkte eller på anstalt får inte ta emot pengar utifrån, från anhöriga eller andra. Läs mer här.

Verksamhet


Detta gör de intagna på dagarna

Arbete

Småindustri med montering och förpackning, utelag, tvätt- och förrådsarbete.

Utbildning

Vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare samt läs- och skrivträning. 

Behandling och program

Anstalten har flera ackrediterade behandlingsprogram de intagna kan delta i.

Fritid

På Färingsö finns promenadområden och träningslokaler i anslutning till avdelningarna. Det finns också en idrottshall.

Arbetet mot narkotika

De intagna på Färingsö får regelbundet lämna urinprov. Personalen visiterar dagligen celler och allmänna utrymmen för att hindra förekomst av narkotika på anstalten.

Självförvaltning

Hela anstalten har självförvaltning. Det innebär att de intagna själva sköter dagliga sysslor, såsom inköp av mat, matlagning och städning.

Generell information om verksamheten i fängelse

Om anstalten


Färingsö är en av Kriminalvårdens anstalter som enbart tar emot kvinnor samt en av Kriminalvårdens behandlingsanstalter med inriktning helt mot missbrukare.

Kort historik om anstalten

Anstalten var tidigare en del av den dåvarande öppna anstalten Svartsjö. 1985 öppnades Färingsö och från 1989 har anstalten enbart kvinnliga intagna.

Utrustat med videokonferens

Ja

Personal

Färingsö har bland annat gemensam administration med anstalten Svartsjö (som ligger intill). Enbart Färingsö har ett 40-tal anställda.