Kriminalvården logotyp
Kriminalvården logotyp

Anstalten Gruvberget

Gruvberget är en anstalt med upp till 61 platser i säkerhetsklass 3. Den är belägen cirka fyra mil söder om Bollnäs.

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Anstalten Gruvberget Gruvberget 8674

816 95 Åmotsbruk

Post och paket till intagna

Kriminalvården Intagens namn

Anstalten Gruvberget Gruvberget 8674

816 95 Åmotsbruk

Leveransadress

Anstalten Gruvberget Gruvberget 8674

816 95 Åmotsbruk

Telefon och fax

Tel 0278-744380

Fax -

GPS

Lat 61,100535

Lon 16,159215


VÄGBESKRIVNING

Med tåg/buss: Tåg till Ockelbo. Om du är intagen hämtas du vid järnvägsstationen av personal från anstalten.
Med bil: Från Ockelbo nordväst mot Åmot och sedan vidare till Gruvberget. Vid egen vistelse på Gruvberget får bilen inte tas med. Den kan lämnas i Ockelbo.

Skicka e-post till anstalten

Du kan inte skicka e-post till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev till intagna.

Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan
Googles platskarta över Anstalten Gruvberget

Besök och bokning


Lättnader kring besök vid skydd mot covid-19

Från den 18 oktober 2021 har förutsättningarna för besök förändrats.
Mer information om vad som gäller kring besök och permissioner finns här.

Generell information om att besöka en anstalt

Besöksbokning

Telefon: 011–496 36 50

Besöksbokning

Obevakade besök

All besöksbokning för obevakade besök görs via Kriminalvårdens Servicecenter på 011–496 36 50. Besök bokas för nästkommande vecka och besökstider för ytterligare en vecka släpps på onsdagar. Besök kan därmed inte ske samma vecka som bokningen. Besöksbokningen är öppen helgfria måndagar, onsdagar samt fredagar 10.00-16.00 samt helgfria tisdagar och torsdagar 10.00-18.00.

Bevakade besök

Bevakade besök bokas av den intagne via hemställan och bevakade besök kan äga rum på vardagarna.

Besökstillstånd

För att få besök krävs att den intagne ansöker om besökstillstånd för de personer som han vill få besök av. För minderåriga ställs även krav på medgivandeintyg från samtliga vårdnadshavare.

Besöksrum

Besök sker i särskilda besöksrum.

Pengar till intagna

Du kan inte skicka eller ge pengar till den som är intagen. Den som sitter i häkte eller på anstalt får inte ta emot pengar utifrån, från anhöriga eller andra. Läs mer här.

 

Verksamhet


Detta gör de intagna på dagarna

Arbete

Följande sysselsättningar ingår i driften av anstalten: service, områdesskötsel och självförvaltning med mera.

Arbetet mot narkotika

Personal visiterar dagligen bostadsrum och andra utrymmen för att kontrollera att anstalten är drogfri. Provtagning sker för att kontrollera att narkotikabruk inte förekommer. Narkotikahund används i det förebyggande arbetet.

Självförvaltning

Anstalten står för två mål mat om dagen vardagar. Frukost och måltider under helgen får klienterna laga själva genom självförvaltning.

Generell information om verksamheten i fängelse

Om anstalten


Anstalten Gruvberget är en anstalt i säkerhetsklass 3.

De intagna på Gruvberget ska ta ansvar för sin tid i fängelse genom att medverka i driften av anstalten. I stort sett all daglig drift sköts av intagna under handledning av yrkeskunnig personal. På anstalten delar de intagna normalt rum.

Verksamheten ska ge färdigheter och kunskaper som underlättar den intagnes anpassning i samhället.

Risk för allvarlig misskötsamhet föreligger ej.

Historik

Gruvberget har varit en anstalt dit klienter och deras anhöriga fått komma för att delta i kurser/vistelser i 11 dagar per besök sedan 1972. Kursverksamheten ligger för tillfället nere och anstalten fungerar som en ordinarie anstalt i säkerhetsklass 3 för män.

Personal

Gruvberget har ett 30-tal anställda.