Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Kriminalvården logotyp

Anstalten Gruvberget

Anstalten Gruvberget har 20 platser och är belägen cirka fyra mil söder om Bollnäs. Anstalten har plats för upptill 20 klienter eller 12 familjer i säkerhetsklass 3. Klienter och deras anhöriga får komma till anstalten Gruvberget och delta i kurser/vistelser i 11 dagar per besök.

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Anstalten Gruvberget

816 95 Åmotsbruk

Post och paket till intagna

Kriminalvården Intagens namn

Anstalten Gruvberg

816 95 Åmotsbruk

Leveransadress

Anstalten Gruvberg

816 95 Åmotsbruk

Telefon och fax

Tel 0278-744380

Fax -

GPS

Lat 61,100535

Lon 16,159215


VÄGBESKRIVNING

Med tåg/buss: Tåg till Ockelbo. Om du är intagen hämtas du vid järnvägsstationen av personal från anstalten.
Med bil: Från Ockelbo nordväst mot Åmot och sedan vidare till Gruvberget. Vid egen vistelse på Gruvberget får bilen inte tas med. Den kan lämnas i Ockelbo.

Skicka e-post till anstalten

Du kan inte skicka e-post till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev till intagna.

Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan
Googles platskarta över Anstalten Gruvberget

Besök och bokning


Begränsade möjligheter till besök och permissioner

För tillfället råder begränsade möjligheter till besök vid anstalter och häkten samt till permissioner, med anledning av coronaviruset.

Information om vad som gäller för besök och permissioner

Besöksbokning

Telefon: För frågor angående bokning kontakta anstalten.

Besöksbokning

Besök i vanlig mening är inte möjligt på Gruvberget. Ibland kan familjemedlemmar eller andra nära anhöriga få delta och bo tillsammans med de intagna. Läs mer om det under fliken Ansökan

Pengar till intagna

Du kan inte skicka eller ge pengar till den som är intagen. Den som sitter i häkte eller på anstalt får inte ta emot pengar utifrån, från anhöriga eller andra. Läs mer här.

 

Verksamhet


Anstalten Gruvberget

Vistelsen på anstalten är inriktad på samhörigheten med familjen samt olika hälso- och friluftsaktiviteter. Bland kurserna kan nämnas idrott, yoga, fiske, friskvård, kost & motion, natur & miljö samt livsåskådning. 

En vistelse på Gruvberget är i första hand ett komplement till det program- och behandlingsarbete som den intagne genomgår på hemmaanstalten.

Fritid

Gruvberget ligger i vacker och omväxlande vildmarksnatur med flera fina sjöar nära. Här kan du promenera, vandra, springa, fiska eller åka skidor. Motionsspår, minigolfbana och en idrottshall finns på området, det finns också en timmerkoja med eldstad och vi lånar ut cyklar, båtar och skidor.

Arbetet mot narkotika

Alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel får inte medföras eller förtäras under vistelsen eller i samband med resan till och från anstalten. Det gäller även medföljande anhöriga. Personal genomför visitationer för att upprätthålla förbudet och vid behov tas också urinprov för att kontrollera drogfrihet.

Självförvaltning

Anstalten står för tre mål mat om dagen, men i bostadsvillorna finns möjlighet för de intagna att laga egen mat.

Generell information om verksamheten i fängelse

Om anstalten


Gruvberget ligger fyra mil söder om Bollnäs i Gävleborgs län. Anstalten är en gammal skogsarbetarby med 12 bostadsvillor samlade runt en öppen plats med lekpark och fruktträd. På området finns också en motionshall samt en studievilla för kurser och samvaro. Här kan intagna delta i en mängd olika kurser samt sommar - eller vintervistelser. Ibland kan familjemedlemmar eller andra nära anhöriga få delta och bo tillsammans med intagna i husen där man sköter matlagning som hemma.

Kriterier för att få delta i kurser/ vistelser och ansökningsförfarande finns under fliken Ansökan.

Information om verksamheten och kursutbud hittar du under fliken Verksamhet.

Historik

Idén till Gruvberget kom ursprungligen från Jarl Hjalmarsson, högerpartiets ledare 1950-61, som på 1970-talet engagerade sig i kriminalvårdsfrågor. Verksamheten startade 1972 i nästan nyuppförda lokaler, men som på grund av skogsarbetets rationalisering kommit att stå öde.

Personal

Anstalten har cirka 15 anställda med en jämn fördelning mellan kvinnor och män.

Ansökan


Kriterier

Följande kriterier gäller för klienter som åker till Gruvberget på egen hand för att delta i kursverksamhet:

  • Den intagne ska i normalfallet avtjäna fängelse i minst 2 år vad gäller män och minst 1 år vad gäller kvinnor.
  • Den intagne ska ha genomfört  minst tre permissioner på egen hand utan anmärkning.
  • Den intagne ska ha uppvisat god skötsamhet.
  • Den intagne får i normalfallet inte beviljas fler än 2 tillfälliga vistelser per år i anstalten Gruvberget.

Kriterier för klienter som deltar i gruppverksamhet kopplad till behandlingsprogram, vilket innebär att klienten besöker Gruvberget med personal från det verksamhetsställe där klienten normalt är placerad:

  • Den intagne ska ha genomfört minst en permission förenad med villkor om åtföljande personal.
  • Den intagne ska ha uppvisat god skötsamhet.

För anhöriga som medföljer intagna som är tillfälligt placerade på anstalten Gruvberget gäller följande.

  • Det ska finnas ett giltigt besökstillstånd till den intagne. Beslutet om besökstillstånd ska gälla obevakade besök.
  • Anhöriga ska skriva under en samtyckesblankett för vistelse på anstalten Gruvberget. Samtyckesblanketten ska skickas till anstalten där den intagne befinner sig. En blankett ska finnas för varje anhörig och vistelse/kurstillfälle.
  • Anhöriga måste följa de regler som gäller för vistelse i anstalten Gruvberget. Med anhöriga avses barn, make/maka/registrerad partner och sambo samt föräldrar och syskon.

Hur ansöker den intagne om vistelse på anstalten Gruvberget?

Den intagne skriver en hemställan och lämnar till anstalten där han eller hon är placerad. Anstalten ska senast två månader innan kursstart upprätta och fastställa ett placeringsunderlag. I placeringsunderlagets fritextfält ska anges att det gäller en tillfällig placering på anstalten Gruvberget, vilken kurs ansökan avser, om eventuella särskilda villkor medger sådan placering och om anhöriga ska medfölja. En ansökan som inkommer för sent kommer att avslås.

OBS! Kontaktpersonen ska fylla i VSP:n att klienten ska ha en tillfällig vistelse på Anstalten Gruvberget.
Kontaktpersonen ska scanna in komplett blankett intresseanmälan Gruvberget och skickar den tillsammans med placeringsunderlaget till placeringssektionen.

Anstalten och den intagne kommer att meddelas beslut om tillfällig placering på anstalten Gruvberget ca en månad innan kursstart. Anstalten ska därefter besluta om permission samt anordna resehandlingar. Den intagne kan därefter meddela eventuella medföljande anhöriga om beslutet.