Kriminalvården logotyp
Kriminalvården logotyp

Anstalten Hinseberg

Hinseberg är en anstalt med enbart kvinnliga intagna. Anstalten har 102 platser i säkerhetsklass 2 samt 14 häktesplatser. Anstalten ligger i utkanten av Frövi omkring två mil nordost om Örebro.

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Anstalten Hinseberg

718 92 Frövi

Post och paket till intagna

Kriminalvården Intagens namn

Hinseberg 120

718 92 Frövi

Leveransadress

Anstalten Hinseberg

718 92 Frövi

Postadress

Hinseberg 120

718 92 Frövi

Telefon och fax

Tel 0581-79 78 00

Fax 0581-79 78 25

GPS

Lat 59,457972

Lon 15,355056


VÄGBESKRIVNING

Med bil: från Örebro: riksväg 50 mot Falun, sedan länsväg 831 mot Frövi eller från E 18 vid Arboga, länsväg 249 mot Frövi.

Skicka e-post till anstalten

Du kan inte skicka e-post till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev till intagna.

Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan
Googles platskarta över Anstalten Hinseberg

Besök och bokning


Lättnader kring besök vid skydd mot covid-19

Från den 18 oktober 2021 har förutsättningarna för besök förändrats.
Mer information om vad som gäller kring besök och permissioner finns här.

Generell information om att besöka en anstalt

Till barn som ska på besök hos oss

Besökstider

Obevakade besök
Onsdag - torsdag 13:30 - 16:00
Lördag - söndag 13:30 - 16:00 (Vid storhelger kan andra tider förekomma)
Bevakade besök
Onsdag - torsdag 10:30 - 11:30

Besöksbokning

Telefon:

Besöksbokning

Den intagna ansöker skriftligen för eventuell besökare. Därefter får den intagna meddela sin besökare om datum och tid. Besökaren måste vara godkänd (se besökstillstånd nedan).

Besökstillstånd

Den intagna skickar per post ut samtyckesblankett till besökaren. Besökaren fyller i blanketten och skickar kuvert märkt "VB-dag" till

Hinseberg 120
718 92 Frövi

Därefter ansöker den intagna och ansökan prövas av anstalten.

Besöksrum

Anstalten har fem stycken besöksrum, varav ett är särskilt barnanpassat.
Anstalten Hinseberg har en besökslägenhet.

Övrig information

Besökare ska kunna uppvisa giltig fotolegitimation, gäller alla som fyllt 15 år.
Som villkor för besök kan av säkerhetsskäl föreskrivas att du underkastar dig kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning.

I samband med besöket får en intagen ta emot 20 frimärken, 10 fotografier, 3 tidningar, 3 böcker, glasögon/solglasögon (av mindre värde), 10 cd-skivor, 10 vykort samt lotter. Dessutom kan besökaren, om det finns en godkänd hemställan, lämna in andra artiklar som den intagna behöver för att kunna genomföra verkställigheten på ett ändamålsenligt sätt.

Mobiltelefon får inte tas med till besöket. Mobiltelefon, ytterkläder, handväska etc. ska förvaras i låsbart skåp under besöket.

Matvaror, tillhörigheter eller annat får inte medföras in till besöksrummet av besökaren. Blöjor, välling och barnmat får medtagas efter att det har blivit visiterat.

Eventuellt medhavda mediciner skall medbringas i originalförpackning.

Pengar till intagna

Du kan inte skicka eller ge pengar till den som är intagen. Den som sitter i häkte eller på anstalt får inte ta emot pengar utifrån, från anhöriga eller andra. Läs mer här.

Verksamhet


Detta gör de intagna på dagarna

Arbete

Textiltryckeri och sömnad. Montering och förpackning. Stansning. Centralkök. Viss service och arbetsträning.

Utbildning

Vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare samt läs- och skrivträning. 

Behandling

Anstalten har flera ackrediterade behandlingsprogram de intagna kan delta i. Dessutom har anstalten föräldrautbildning.

Fritid

Hinseberg har en välutrustad fritidshall. Det finns även en kiosk.

Arbete mot narkotika

De intagna lämnar regelbundet urinprov och anstaltens personal visiterar celler och andra utrymmen för att förhindra förekomst och användning av narkotika.

Självförvaltning

På flertalet avdelningar på Hinseberg bedrivs självförvaltning. Det innebär att de intagna själva ansvarar för planering, inköp och tillagning av maten samt för ekonomisk planering och uppföljning.

Generell information om verksamheten i fängelse

Om anstalten


Kort historik om anstalten

Hinseberg var ursprungligen en herrgård och har anor från 1400-talet. På 1940-talet användes herrgården som vårdhem för pojkar med psykiska problem. 1956 köptes Hinseberg av staten och Kriminalvården och är från 1960 Sveriges största kvinnoanstalt.

Utrustat med videokonferens

Ja

Personal

Av de cirka 140 anställda är ca 2/3 kvinnor och 1/3 män.