Kriminalvården logotyp
Kriminalvården logotyp

Anstalten Karlskoga

Karlskoga är en anstalt med 74 platser i säkerhetsklass 2. Anstalten ligger tre kilometer från Karlskoga centrum.

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Nitarevägen 18

691 37 Karlskoga

Post och paket till intagna

Kriminalvården Intagens namn

Box 7

691 21 Karlskoga

Leveransadress

Nitarevägen 18

691 37 Karlskoga

Postadress

Anstalten Karlskoga

Box 7

691 21 Karlskoga

Telefon och fax

Tel 0586-24 40 00

Fax 0586-24 40 99

GPS

Lat 59,3248

Lon 14,4664


VÄGBESKRIVNING

Med buss: Till busstationen i Karlskoga med allmänna kommunikationsmedel, därefter kan man gå eller ta en taxi till anstalten.

Med bil: Från Örebro. Kör E18 mot Oslo. I Karlskoga fortsätt ca 5km mot E18 Oslo genom två stycken cirkulationsplatser. Efter andra cirkulationsplatsen håll högerfil mot Oslo E18. Efter ca 1,4 km tag avfart höger mot Kilsta/Botorp. Kör rakt genom korsning efter avfart mot Kilsta/Odlingen ca 150 m. Följ skyltning.

Från Karlstad-Kristenhamn. Kör E18 mot Stockholm. Direkt efter du passerat informationsplats Karlskoga tar du första avfarten till höger mot Stråningstorp/Kilsta. Följ sedan skyltning mot kilsta. Sväng höger enligt skyltning mot Kilsta/Odlingen. Efter ca 200 m följ skyltning.

Skicka e-post till anstalten

Du kan inte skicka e-post till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev till intagna.

Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan
Googles platskarta över Anstalten Karlskoga

Besök och bokning


Tillfälligt besöksstopp

Tillfälligt besöksstopp gäller på anstalten Karlskoga till och med den 23:e januari 2022.

Generell information om att besöka en anstalt

Till barn som ska på besök hos oss

Besökstider

Obevakade besök
Besöksrum Hus F
Måndag - fredag 16:30 - 18:00
Lördag - söndag 08:30 - 10:30
Lördag - söndag 12:30 - 16:00
Lördag - söndag 16:30 - 18:00
Bevakade besök samt besök där klienten eller besökaren inte anses ha tillräckligt skydd mot covid-19
Besöksrum Hus F
Måndag - torsdag 14:00 - 14:30

Besöksbokning

Telefon: 011–496 36 50

Besöksbokning

Obevakade besök

All besöksbokning för obevakade besök görs via Kriminalvårdens Servicecenter på 011–496 36 50. Besök bokas för nästkommande vecka och veckan därpå. Besök kan därmed inte ske samma vecka som bokningen. Man kan som besökande ringa och boka två besök under en två veckorsperiod, dock får inte besöken ske samma vecka. En intagen får ha max ett besök i veckan. Max antal besökare är 3 i samtliga besöksrum. Besöksbokningen är öppen helgfria måndagar, onsdagar samt fredagar 10.00-16.00 och helgfria tisdagar och torsdagar 10.00-18.00.

Bevakade besök/kontrollerade besök

Besöksbokning sker måndagar mellan klockan 20:00-21:00 på telefonnummer 0586-24 40 16.

Övrigt vid besök

Den besökande har möjlighet att överlämna saker i form av: tidningar, lotter och brev. Snittblommor är ej tillåtna på anstalten. Andra produkter godkänns efter bedömning av vakthavande befäl. Av utrymmesskäl har anstalten begränsade möjligheter att ta emot och förvara skrymmande paket.

Legitimation måste medtagas vid besökstillfället, tillträde till anstaltens område medges ej i annat fall.

Husdjur får inte beträda anstaltens område.

Du kan inte skicka eller ge pengar till den som är intagen. Den som sitter i häkte eller på anstalt får inte ta emot pengar utifrån, från anhöriga eller andra.

Barns besök på anstalten Karlskoga

På anstalten finns tre besöksrum varav ett är reserverat och anpassat för att ta emot barn, där leksaker och dvd filmer finns att tillgå. I barnrummet får det vara max fyra besökare, varav minst en av besökarna ska vara barn. Detta av utrymmesskäl.

Den som är under 15 år får normalt besöka en intagen endast i sällskap med vuxen följeslagare.

Båda vårdnadshavarna till ett barn som skall komma på besök måste medge samtycke att barnet får besöka Anstalten.

Vid besök är det viktigt att som förälder i de fall barn medföljer, förbereder barnet på mötet med den intagne och avdramatiserar anstaltsmiljön för barnet före besöket.

Vid frågor som rör barns besök i anstalt har Karlskoga anstalten barnombud, som kan svara på eventuella frågor som kan underlätta inför besöket, kan nås via anstaltens centralvakt 0586-24 40 19 under dagtid.

Pengar till intagna

Du kan inte skicka eller ge pengar till den som är intagen. Den som sitter i häkte eller på anstalt får inte ta emot pengar utifrån, från anhöriga eller andra. Läs mer här.

Verksamhet


Detta gör de intagna på dagarna

Arbete

Mekanisk verkstad och småindustri, demontering av elektronikskrot samt service såsom lokalvård, tvätt med mera.

Utbildning

Vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare samt läs- och skrivträning. Dessutom har Karlskoga arbetsmarknadsutbildning inom svets och mek.

Behandling och program

Anstalten har flera ackrediterade behandlingsprogram de intagna kan delta i. Ny inriktning från 1 januari 2013. Anstalten arbetar för närvarande med ett lite förändrat programutbud; med inriktning mot hälsa, motion och miljö samt en utökning av behandlingsprogrammen. Anstalten har 12-stegsbehandling introduktion kvar, men övrig 12-stegsbehandling utgick från och med årsskiftet 2012-2013.

Fritid

En sporthall finns för intagna på i första hand normalavdelningen, men som vissa tider också är tillgänglig för intagna på programavdelningen. Bibliotek och gym. Besök av NAV och NA.

Arbetet mot narkotika

På behandlingsavdelningen är målet en fortsatt behandling utanför anstalten (till exempel vårdvistelse). Till arbetet mot narkotika hör också att de intagna får lämna urinprov för kontroll av drogfrihet och att personal regelbundet visiterar celler och andra utrymmen för att föhindra förekomst av droger på anstalten.

Generell information om verksamheten i fängelse

Om anstalten


Kort historik om anstalten

Anstalten togs i bruk 1984 och hade då 44 platser. 1994 byggdes en ny avdelning och ytterligare 32 platser tillkom.

Utrustat med videokonferens

Ja

Personal

70 heltidsanställda, varav cirka 40 procent är kvinnor.

Miljöpolicy

Sedan 2008 arbetar anstalten Karlskoga utifrån en miljöpolicy där vi bland annat begränsar material användningen och minskar andelen avfall. Vi ställer även miljökrav på varor, tjänster och entreprenader utifrån vad som är rimligt ur miljö- och ekonomisk hänsyn.