Kriminalvården logotyp
Kriminalvården logotyp

Anstalten Kumla

Kumla är en anstalt med 420 platser i säkerhetsklass 1. Anstalten är belägen i utkanten av Kumla.

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Viagatan 4

692 35 Kumla

Post och paket till intagna

Anstalten Kumla Intagens namn

692 81 Kumla

Leveransadress

Viagatan 4

692 35 Kumla

Postadress

Anstalten Kumla

692 81 Kumla

Telefon och fax

Tel 019-767 38 00

Fax 019-767 37 50

GPS

Lat 59,1191

Lon 15,1275


VÄGBESKRIVNING

Med bil: Från riksväg 51 söder om Kumla, sväng av mot Via industriområde.

Med buss: Buss från Hallsberg eller Örebro till Kumla station.

Med tåg: Tåg till Kumla station. Anstalten ligger 15 minuters promenad sydväst om stationen i Via industriområde. I direkt anslutning till stationen ligger Taxi.

Skicka e-post till anstalten

Du kan inte skicka e-post till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev till intagna.

Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan
Googles platskarta över Anstalten Kumla

Besök och bokning


Ändrade rutiner för besök 

Rutinerna för besök på anstalter och häkten ser annorlunda ut än normalt på grund av risken för smitta.

Infomation om besök och permissioner under sommaren 

Generell information om att besöka en anstalt

Till barn som ska på besök hos oss

Besökstider

Tillfälliga besökstider
Måndag - fredag 09:00 - 15:00.
Lördag - söndag 09:00 - 14:00.
Måndag - torsdag 09.00 - 15.00

Besöksbokning

Telefon: 019-767 38 90

Bokning av besök

Den 16 november 2020 öppnar Anstalten Kumla upp för besök.
Endast besök av närstående kommer genomföras och barnbesök prioriteras.

Du ska vara på plats i tid men tidigast 15 minuter innan besöket påbörjas. Ex: besöket påbörjas kl. 09.30 då är du välkommen tidigast kl. 09.15. Detta för att antalet personer som vistas i väntrummet inte ska bli för högt. Om du kommer mer än 15 minuter innan ditt besök ber vi dig vänta utanför anstalten på parkeringen.

Kommer du försent kommer besöket inte kunna genomföras och du är välkommen att boka ett nytt besök vid nästkommande bokningstillfälle.
Det är viktigt att du som kommer på besök inser vikten av att vara frisk. Visar någon i sällskapet på förkylningssymptom så kommer ni bli avvisade från anstalten. Känner sig någon i sällskapet sjuk är det bättre att ni bokar in ett nytt besök längre fram.

Ytterligare information om besök och våra riktlinjer kommer meddelas när du bokar, mer information finner du även i länken ovan ”information om vad som gäller för besök och permissioner”.

Besökstider

Besöket är öppet måndag till fredag kl. 09.00 – 15.00 samt lördag och söndag kl. 09.00-14.00.

Från och med 1 juli kan okontrollerade besök bokas om ett sådant beslut har bifallits. De okontrollerade besöken är förlängda till 2 timmar. Besöksverksamheten kommer även under sommaren vara begränsad. I första hand är det besök av närstående som tillåts och barnbesök kommer att prioriteras. För närvarande är dock besökstiderna anpassade till förändrade besöksrutiner. Detta för att kunna hålla ett högre skydd mot eventuell risk för smitta. Kontrollerade besök på grund av covid-19 kvarstår fortfarande för de som ej har möjlighet till okontrollerade besök och är 45 minuter långa och vår ambition är att hålla denna tid.

Med anledning av den särskilda hanteringen av dessa besök kan vi ibland behöva korta den faktiska besökstiden. Besöken kommer dock aldrig understiga 30 minuter.

Bokning av besök

Tider för besöksbokning:
Tisdagar kl. 09.00 - 11.00 och 16.00 - 18.00
Onsdagar kl. 13.00 - 15.00
Torsdagar kl. 09.00 - 11.00

Ha alltid klientens personnummer tillhanda eftersom denna uppgift kommer efterfrågas av bokningspersonalen.
Under helg, röda dagar samt aftnar är besöksbokningen alltid stängd.

  • ETT besök kan bokas från nästkommande vecka samt två veckor framöver d.v.s. totalt inför TRE veckor. Ex: Du ringer vecka 37 för att boka besök och kan då boka in besöket under vecka 38, 39 eller 40. En besökare kan, vid en och samma bokning, endast boka ETT besök.
  • Besöket ska vara genomfört innan ett nytt besök kan bokas.
  •  ETT besök i veckan per klient.

Besöksrum

På Kumla finns idag 14 besöksrum (varav ett är handikapsanpassat), två besökslägenheter och två familjerum.

Pengar till intagna

Du kan inte skicka eller ge pengar till den som är intagen. Den som sitter i häkte eller på anstalt får inte ta emot pengar utifrån, från anhöriga eller andra. Läs mer här.

Övrig information

  • Besökare ska kunna uppvisa giltig fotolegitimation, gäller alla som fyllt 15 år.
  • Mobiltelefon får inte tas med till besöket. Mobiltelefon, ytterkläder, handväska etc. ska förvaras i låsbart skåp under besöket.
  • Matvaror, tillhörigheter eller annat får inte medföras in till besöksrummet av besökaren. Inlämnande av tillhörigheter förutsätter medgivande från anstalten.
  • Eventuellt medhavda mediciner ska tas med i originalförpackning.

Verksamhet


Detta gör de intagna på dagarna

Arbete

Industriell verksamhet av olika slag och arbetsträning

Utbildning

Vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare samt läs- och skrivträning. 

Behandling och program

Anstalten har flera ackrediterade behandlingsprogram de intagna kan delta i. Dessutom har anstalten föräldrautbildning.

Annan strukturerad verksamhet 

Flera av avdelningarna på anstalten har tillgång till annan strukturerad verksamhet (ASV). Där har intagna möjlighet att använda musikstudio, skaparrum, spel, pussel samt bollhall med många möjligheter för träning i olika former. Här bedrivs också anstaltens bibliotek samt godnattsagor inifrån.

Fritid

En större och en mindre bollhall, besöksgrupper och bibliotek.

Arbetet mot narkotika

Kumla bedriver ett mycket aktivt säkerhetsarbete, inte minst när det gäller arbetet mot narkotika. Anstaltsmiljön säkras genom ständiga riskbedömningar, närhet till intagna, differentiering av intagna, urinprover, kontroll av besökare och post samt olika typer av visitationer.

Självförvaltning

Självförvaltning bedrivs på flera avdelningar, vissa delvis och andra fullt ut.

Generell information om verksamheten i fängelse

Om anstalten


Kort historik om anstalten

Anstalten stod färdig 1965 och hade då 435 platser. Anstalten hade länge uppgiften att ta emot rymningsbenägna och intagna som misskött sig på andra anstalter.

Utrustat med videokonferens

Ja

Personal

450 anställda män och kvinnor. Medelåldern är 44 år.

Riksmottagning


Utredning

På Kumla finns Kriminalvårdens riksmottagning för män, till vilken alla dömda till fyra års fängelse eller mer kommer för en noggrann utredning innan de placeras på Kumla eller någon annan anstalt i Sverige