Kriminalvården logotyp
Kriminalvården logotyp

Anstalten Norrtälje

Norrtälje är en anstalt med 191 platser i säkerhetsklass 1. Anstalten ligger i utkanten av Norrtälje.

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Knutbyvägen 2

761 63 Norrtälje

Post och paket till intagna

Kriminalvården Intagens namn

Knutbyvägen 2

761 29 Norrtälje

Leveransadress

Knutbyvägen 2

761 63 Norrtälje

Postadress

Kriminalvården A Norrtälje

761 29 Norrtälje

Telefon och fax

Tel 0176-29 62 00

Fax 0176-29 62 55

GPS

Lat 59,7693

Lon 18,7086


VÄGBESKRIVNING

Med bil: Från Stockholm:  E18 mot Norrtälje. Kör norrut mot Vätö och sedan in på Knutbyvägen.
Norrifrån: Väg 76 mot Norrtälje. Kör mot Vätö och sedan in på Knutbyvägen.

Med buss: Buss 676 från Tekniska Högskolan i Stockholm till Norrtälje busstation. Bussen går normalt var 20:e minut dagtid måndag-söndag. Från Uppsala går buss 677 till Norrtälje busstation. Anstalten ligger cirka en kilometer norr om busstationen.

Skicka e-post till anstalten

Du kan inte skicka e-post till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev till intagna.

Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan
Googles platskarta över Anstalten Norrtälje

Besök och bokning


Generell information om att besöka en anstalt

Besökstider

Obevakade besök
Måndag, torsdag - fredag 12:00 - 15:30
Lördag - söndag 09:00 - 12:00
Lördag - söndag 13:00 - 16:00
Besök i daglägenhet
Måndag - söndag 08:45 - 11:45
Måndag - söndag 12:45 - 15:45

Besöksbokning

Telefon: 0176-29 62 14

Besöksbokning

Bokning sker via: 0176-29 62 14.  Besöksbokning är öppen mellan klockan 15.00-17.00 måndagar och torsdagar.

Regler vid besök

  • Giltig fotolegitimation ska alltid tas med för alla som fyllt 18 år.
  • Om en minderårig ska besöka en intagen ska ett medgivandeintyg från vårdnadshavare finnas tillgängligt.
  • Du som besökare får inte ta med dig mat eller annan förtäring med in på anstalten.
  • En intagen får inte ta emot saker vid besök om det inte sedan tidigare finns ett beslut om detta. Det är den intagne som ska ansöka om detta och beslut lämnas av anstalten innan besöket äger rum.
  • Du kan inte skicka eller ge pengar till den som är intagen. Den som sitter i häkte eller på anstalt får inte ta emot pengar utifrån, från anhöriga eller andra.

Barnombud

Vid anstalten arbetar ett antal utbildade barnombud. Till dessa kan man som anhörig eller barn vända sig om man har frågor inför ett kommande besök.
Telefon besöksavdelningen: 0176-29 62 17.

Pengar till intagna

Du kan inte skicka eller ge pengar till den som är intagen. Den som sitter i häkte eller på anstalt får inte ta emot pengar utifrån, från anhöriga eller andra. Läs mer här.

Verksamhet


Detta gör de intagna på dagarna

Arbete

Snickeri, husbyggnation och mekanisk verkstad.

Utbildning

Vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare samt läs- och skrivträning. Dessutom har Norrtälje byggutbildning (kakel- och plattsättning samt mattläggning).

Behandling och program

Anstalten har flera ackrediterade behandlingsprogram de intagna kan delta i. Anstalten anordnar dessutom Föräldrautbildning och har kompetens för ADHD-behandling.

Fritid

För inomhusaktiviteter finns bl.a. bollhall och friskvårdslokal. Utomhus finns möjlighet att spela tennis och fotboll.

Arbetet mot narkotika

Anstalten arbetar aktivt med att förhindra förekomst och spridning av droger. Detta sker genom kontroller och genom påverkan och behandling. Anstalten har också drog- och friskvårdskurser.

Självförvaltning

Anstalten har självförvaltning på behandlingsavdelningen, del av sexualbrottsavdelningen samt i begränsad omfattning på normalavdelningar.

Generell information om verksamheten i fängelse

Om anstalten


Kort historik om anstalten

Anstalten byggdes 1959 och byggdes ut med två avdelningar redan i början av 60-talet. 1987 startades behandlingsavdelningen, och i början av 90-talet öppnades en avdelning för dömda för sexualbrott. 1998 byggdes anstalten ut med 30 platser för särskilt resurskrävande intagna (SRI).

Utrustat med videokonferens

Ja

Personal

Anstalten har cirka 210 fasta tjänster och ett antal vikarier på hel- eller deltid.