Kriminalvården logotyp
Kriminalvården logotyp

Anstalten Österåker

Österåker är en behandlingsanstalt med för tillfället 81 platser i säkerhetsklass 2. Anstalten ligger cirka tre mil norr om Stockholm.

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Össebyvägen 80

184 33 Åkersberga

Post och paket till intagna

Kriminalvården Intagens namn

Box 568

184 25 Åkersberga

Leveransadress

Össebyvägen 80

184 33 Åkersberga

Postadress

Anstalten Österåker

Box 568

184 25 Åkersberga

Telefon och fax

Tel 08-559 372 00

Fax 08-559 371 00

GPS

Lat 59,5217

Lon 18,2883


VÄGBESKRIVNING

Med bil: Från E18 sväng av vid trafikplats Rosenkälla mot Åkersberga till väg 276.

Sväng av väg 276 vid skylt mot Österåkers kyrka.

Sväng vänster en andra gång mot Österåkers kyrka.

Efter att du vid ca 500m passerat kyrkan finns sedan en skylt till anstalten.

Med kollektivtrafik: Från T-bana Tekniska högskolan, ta Roslagsbanan till Åkersberga. Från Åkersberga station går Buss 635 till Österåkersanstalten. Se även www.sl.se

Skicka e-post till anstalten

Du kan inte skicka e-post till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev till intagna.

Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan
Googles platskarta över Anstalten Österåker

Besök och bokning


Lättnader kring besök vid skydd mot covid-19

Från den 18 oktober 2021 har förutsättningarna för besök förändrats.
Mer information om vad som gäller kring besök och permissioner finns här.

Generell information om att besöka en anstalt

Till barn som ska på besök hos oss

Besökstider

Obevakade besök
Anstalt
Avdelning H2
Måndag, lördag 13:30 - 15:30
Onsdag 08:30 - 10:30
Onsdag 16:30 - 18:00
Söndag 09:00 - 11:00
Avdelning H34
Onsdag, söndag 13:30 - 15:30
Onsdag 16:30 - 18:00
Torsdag 08:30 - 10:30
Lördag 09:00 - 11:00
Avdelning Pav
Måndag, lördag 13:30 - 15:30
Onsdag 08:30 - 10:30
Onsdag 16:30 - 18:00
Söndag 09:00 - 11:00
Avdelning AVS
Fredag 13:30 - 15:30
Häkte
Avdelning H1 Häkte
Måndag, fredag 08:30 - 10:30
Torsdag 13:30 - 15:30

Besöksbokning

Telefon: 011–496 36 50

Besöksbokning

Obevakade besök

All besöksbokning för obevakade besök görs via Kriminalvårdens Servicecenter på 011–496 36 50. Besök bokas för nästkommande vecka och veckan därpå. Besök kan därmed inte ske samma vecka som bokningen.

Besöksbokningen är öppen helgfria måndagar, onsdagar samt fredagar 10:00-16.00 och helgfria tisdagar och torsdagar 10:00-18:00.

Bevakade besök

Bokning av besök sker på telefon 08-559 370 90 måndagar kl. 20:30-22:00

Bevakat besök pågår i max 30 minuter, besöket kan bokas måndagar kl. 13:15-13:45

Bokning av besökslägenheten

Besök i besökslägenheten kan bokas med intagen som har ett särskilt beslut om att få ha besök i besökslägenheten.

Bokning av besökslägenhet görs på telefon 011–496 36 50 måndag , onsdag  och fredag 08:00-16:00, samt tisdagar och torsdagar 08:00-18:00

Besökstider är Måndag, Onsdag, Torsdag, Fredag, Lördag och Söndag kl. 09:00-11:00

Inpassering till besök påbörjas tidigast kl 08:30

Pengar till intagna

Du kan inte skicka eller ge pengar till den som är intagen. Den som sitter i häkte eller på anstalt får inte ta emot pengar utifrån, från anhöriga eller andra. Läs mer här.

Verksamhet


Detta gör de intagna på dagarna

Utbildning

Intagna på anstalten erbjuds vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare samt läs- och skrivträning.

Anstalten Österåker erbjuder också genom Arbetsförmedlingen, en praktisk yrkesutbildning (inriktning golvläggare eller plattsättare. Utbildningen inkluderar även certifieringar för BKR (våtrumsbehörighet för plattsättare) certifikat Heta arbeten, HLR (hjärt- och lungräddning) samt en särskild utbildning i sanering av Asbest- och PCB " Den totala utbildningstiden är 26 veckor (varav 1 vecka är utbildningen sanering asbest och pcb) och genomförs på heltid.

Efter utbildningen behöver eleven fortsätta arbeta som lärling på arbetsmarknaden för att få ett yrkesbevis. Utbildningen har löpande intag flera gånger per år. Den intagne behöver befinna sig på Österåker och intervjuas på plats inför uttagning. Ingen har en given plats innan en intervju för utbildningen har gjorts av Arbetsförmedlingen i samråd med Kriminalvården på Österåker.

Behandling och program

Anstalten har flera ackrediterade behandlingsprogram de intagna kan delta i. Deltagande i behandling är obligatoriskt. Vi bedriver program med KBT-inriktning för beroendeproblematik, allmänna kriminalitetsprogram och våldspreventiva program, såväl i grupp som enskilt. På anstalten finns även avdelningar för 12-stegsbehandling som omkring hälften av de intagna deltar i.

Praktisk arbetsträning

På anstalten finns en arbetsdrift med inriktning Praktisk arbetsträning. För närvarande bedrivs produktionen av skyddsförkläden till kund som levererar skyddsmaterial till bland annat sjukvården för arbete med smitta.

Annan strukturerad verksamhet

Anstalten har många olika aktiviteter inom ASV, Annan strukturerad verksamhet. Här finns bland annat möjlighet till måleri, musik, teater, friskvård såsom ledarledd fysträning, yoga och mindfulness. Det finns ett stort gym, bibliotek, aula och sporthall.

Fritid

Bollsporter och styrketräning, andlig vård samt andra fritidsaktiviteter, beroende på avdelning.

Arbetet mot narkotika

Vi arbetar aktivt för att skapa en drogfri och stödjande miljö. Detta genomförs genom en rad olika insatser på säkerhetsområdet, en nära dialog mellan personal och intagna och ett brett utbud av behandlingsprogram.

Självförvaltning

På utslussningsavdelningen och tolvstegsavdelningarna har de intagna visst ansvar för hushåll (inköp, matlagning m.m.) samt städ och tvätt.

Generell information om verksamheten i fängelse

Om anstalten


Österåker är en av Kriminalvårdens behandlingsanstalter med inriktning helt mot missbrukare.

Kort historik om anstalten

Anstalten Österåker byggdes 1969 som ersättning för fängelset på Långholmen i Stockholm. Sedan 1976 är anstalten inriktad på intagna med missbruksproblem och så är de även idag även om behandlingsprogrammen ersatts med nya vartefter forskning och utveckling förbättrat kriminalvårdens behandlingsmetoder.

Utrustat med videokonferens

Ja