Kriminalvården logotyp
Kriminalvården logotyp

Anstalten Ringsjön

Ringsjön är en anstalt med 40 platser för kvinnor i säkerhetsklass 3. Ringsjön ligger i anslutning till Rönneholms slott. 

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Rönneholm 602

241 74 Stehag

Post och paket till intagna

Kriminalvården Intagens namn

Rönneholm 602

241 74 Stehag

Leveransadress

Rönneholm 602

241 74 Stehag

Postadress

Anstalten Ringsjön

Rönneholm 602

241 74 Stehag

Telefon och fax

Tel 0413-485 701

Fax 0413-485 760

GPS

Lat 55,9337

Lon 13,3892


VÄGBESKRIVNING

Med tåg: För att komma till Ringsjön tar man pågatåget från Malmö eller Höör och går av på Stehags station. Där byter man till buss 518 i riktning mot Klippan. Kliv av på hållplats Rönneholm. Följ vägen till höger, tag vänster i fyrvägskorsningen och gå mot slottet. Promenaden tar ca 15 min.

För tidtabell se www.skanetrafiken.se eller ring 0771-77 77 77

Med bil: Från Malmö/Kalmar: Kör norrut/söderut på E22 och kör av vid Gårdstånga trafikplats (exit 23). Ta av mot Eslöv i rondellen (väg 113). Kör rakt fram i första rondellen och tag höger i andra rondellen (väg 113) och kör ca 10.5km. Sväng höger vid skylt Rönneholms slott, följ vägen och sväng vänster i fyrvägskorsningen. Kör mot slottet och parkera på parkeringen till höger

 

Skicka e-post till anstalten

Du kan inte skicka e-post till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev till intagna.

Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan
Googles platskarta över Anstalten Ringsjön

Besök och bokning


Generell information om att besöka en anstalt

Besökstider

Lördag - söndag 13:00 - 16:00

Besöksbokning

Telefon: 011–496 36 50

Besöksbokning

All besöksbokning för obevakade besök görs via Kriminalvårdens Servicecenter på 011–496 36 50. Besök bokas för nästkommande vecka och besökstider för ytterligare en vecka släpps på onsdagar. Besök kan därmed inte ske samma vecka som bokningen. Besöksbokningen är öppen helgfria måndagar, onsdagar samt fredagar 10.00-16.00 samt helgfria tisdagar och torsdagar 10.00-18.00.

Besök av barn

Besök av barn erbjuds i en bra miljö, vilket innebär att avdelningarna är små och hemtrevliga och att en barnvänlig utemiljö finns.

Pengar till intagna

Du kan inte skicka eller ge pengar till den som är intagen. Den som sitter i häkte eller på anstalt får inte ta emot pengar utifrån, från anhöriga eller andra. Läs mer här.

Verksamhet


Detta gör de intagna på dagarna

Arbete

Ringsjön har arbetsdrift i form av lättare monterings- och förpackningsarbeten samt ASV (annan strukturerad verksamhet) där klienternas sysselsättning utgörs av ljustillverkning, enklare textilarbeten samt självförvaltning, trädgårdsskötsel och odling. Anstalten bedriver även friskvård och Yoga som ett led i anstaltens hälsosatsning. Regelbundna, strukturerade kontaktmannasamtal syftar till att tydliggöra kraven och möjligheterna i vardagen. Samtliga delar integreras i en helhet utifrån ett samhällsperspektiv enligt Kriminalvårdens vision "Bättre Ut".

Anstalten har ett utökat samarbete med Eslövs Arbetsförmedling. Förutom sedvanliga insatser kring arbete, träffar arbetsförmedlare de intagna regelbundet för coachande insatser. Föreläsare med kopplingar till arbetslivet bjuds regelbundet in. Man samverkar också med Rönneholms Slott/Nämndemansgården och kan erbjuda arbetsförberedande insatser i form av partiell frigång, frigång samt utökad frigång inom kök, trädgård och vaktmästeri/fastighetsskötsel.  

Utbildning

Vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare samt läs- och skrivträning.

Program

Anstalten har flera ackrediterade behandlingsprogram de intagna kan delta i.

Fritid

Friskvård, yoga och annan fritidssysselsättning är en del i den dagliga verksamheten.

Arbetet mot narkotika

Alla former av droger och alkohol är förbjudet. De intagna får regelbundet lämna urinprov för kontroll av drogfrihet. Personalen visiterar dagligen bostadsrum och andra utrymmen för att förhindra förekomst av droger på anstalten.

Självförvaltning

Hela anstalten bedrivs genom självförvaltning, vilket innebär att de intagna själva sköter dagliga sysslor såsom planering, beställning och tillagning av mat, städning och tvätt.

Generell information om verksamheten i fängelse

Behandlingsprogram

Om anstalten


Om anstalten 

Ringsjön är en av Kriminalvårdens öppna anstalter som enbart tar emot kvinnor. De intagna som placeras i anstalt kan efter beslut av socialtjänsten/Kriminalvården få ha med sig yngre barn under verkställigheten. Beslutet fattas utifrån varje barns behov.

Medföljande barn i anstalt

Anstalten lägger stort fokus på barnperspektivet i arbetet med klienterna som verkställer straff.
Det finns goda möjligheter att ta emot barn till klienterna. För att ett barn ska kunna vistas tillsammans med föräldern under verkställigheten krävs samverkan med socialtjänsten, som i varje ärende gör en lämplighetsutredning tillsammans med kriminalvården före godkännande.

Kort historik om anstalten

Anstalten Ringsjön öppnade den 3 mars 2008 i en nyrenoverad paviljong. Paviljongen användes tidigare som motivations/avgiftningsavdelning, innan patienten gick in i primärbehandling på Prokrami. Den 14 mars 2018 invigdes ytterligare en paviljong, vilket innebar en utökning med 11 platser vid anstalten. 

Utrustat med videokonferens

Ja

Personal

På Ringsjön arbetar 15 personer. 85 procent kvinnor och 15 procent män.