Kriminalvården logotyp
Kriminalvården logotyp

Anstalten Salberga

Salberga är en anstalt med 294 platser i säkerhetsklass 1. Anstalten ligger i Sala.

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Johannesbergsgatan 6

733 35 Sala

Post och paket till intagna

Kriminalvården Intagens namn

Box 306

733 25 Sala

Leveransadress

Johannesbergsgatan 6

733 35 Sala

Postadress

Anstalten Salberga

Box 306

733 25 Sala

Telefon och fax

Tel 0224-79 12 00

Fax 0224-79 13 10

GPS

Lat 59,9262

Lon 16,5799


VÄGBESKRIVNING

Med tåg: Sala central, se vidare kartan i adressrutan här intill.

Med bil: I korsningen väg 70/centrala Sala, följ skyltning mot "Lasarett". Ett par kilometer längre fram finns skyltning mot Salberga till vänster. Se också kartan i adressrutan här intill.

Skicka e-post till anstalten

Du kan inte skicka e-post till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev till intagna.

Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan
Googles platskarta över Anstalten Salberga

Besök och bokning


 

Tillfälligt besöksstopp

Tillfälligt besöksstopp gäller på anstalten Salberga till och med den 23:e januari.

Ändrade rutiner för besök

Rutinerna för besök på anstalter och häkten ser annorlunda ut än normalt på grund av risken för smitta.

Information om besök och permissioner under sommaren

Generell information om att besöka en anstalt

Till barn som ska på besök hos oss

Besökstider

Valbara besökstider (kontrollerade besök)
Tisdag 08:30 - 09:30
Tisdag 09:45 - 10:45
Tisdag 11:00 - 12:00
Tisdag 13:15 - 14:15
Tisdag 14:30 - 15:30
Valbara besökstider (okontrollerade besök)
Onsdag - söndag 08:30 - 11:00
Onsdag - söndag 13:00 - 15:00

Besöksbokning

Telefon: 0224-791399

 

Besöksbokning

Bokning sker via: 0224-791399.

Bokningen är öppen måndagar klockan 09.00-11.00 samt 13.00-15.00

Bokning görs till nästkommande vecka.

Besökregler

  • Endast en tid kan bokas åt gången.
  • Två besök i månaden per klient medges.
  • Max 5 besökare per tillfälle, varav max 3 vuxna.

Okontrollerade besök förutsätter att du som besökare är vaccinerad eller att klienten du ska besöka är vaccinerad eller har genomgått Covid-19 senaste sex månaderna.

 

Pengar till intagna

Du kan inte skicka eller ge pengar till den som är intagen. Den som sitter i häkte eller på anstalt får inte ta emot pengar utifrån, från anhöriga eller andra. Läs mer här.

Övrig information

Besökare ska kunna uppvisa giltig fotolegitimation, gäller alla som fyllt 15 år. En besökare som inte har godkänd legitimation kan inte medges besök. Mobiltelefon får inte tas med till besöket. Mobiltelefon, ytterkläder, handväska etc. ska förvaras i låsbart skåp under besöket. Matvaror, tobak, dryck, blommor eller toalettartiklar får inte medföras in till besöksrummet av besökaren. Om besökare vill lämna in något annat i samband med besök så ska den intagne skriva en hemställan och kommer därefter att få beslut i ärendet. Om den intagne inte har fått beslut kommer tillhörigheterna att skickas tillbaka med besökaren.

 

Verksamhet


Detta gör de intagna på dagarna

Arbete

Olika typer av lättare tillverkning samt monterings- och förpackningsarbete.

Utbildning

Vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare samt läs- och skrivträning.

Behandling

Anstalten har flera ackrediterade behandlingsprogram de intagna kan delta i. Dessutom har anstalten Salberga föräldracirkel och Godnattsagor inifrån.

Fritid

Häktes- och anstaltshusen har en mindre träningslokal och hobbyrum. Salberga har även en större motionslokal som innehåller två separata hallar.

Arbete mot narkotika

De intagna lämnar regelbundet urinprov för kontroll av drogfrihet. Personalen på anstalten visiterar dagligen celler och allmänna utrymmen för att förhindra förekomst av droger. I detta arbete medverkar narkotikahund.

Självförvaltning

Varje bostadsavdelning har ett självförvaltningskök. Ambitionen är att de intagna själva ska planera för hushållet, där matlagning, städ och tvätt ingår. I ett inledningsskede pågår självförvaltningsträning.

Generell information om verksamheten i fängelse

Om anstalten


Kort historik om anstalten

Anstalten Salberga invigdes i augusti 2007. Det är det tredje före detta sjukhus som Kriminalvården på kort tid låtit bygga om till fängelse för att minska platsbristen i fängelser och häkten. De två första var Johannesberg i Mariestad och Gertrudsvik i Västervik.

Ombyggnaden av Salberga inleddes hösten 2005 och avslutades sommaren 2007.
Den plats som Salberga ligger på har en lång tradition av statlig verksamhet. Tidigt låg marken under Väsby kungsgård, där Gustav Vasa vid sina besök uppehöll sig under silvergruvans storhetstid på 1500-talet. När det var färdigbrutet i silvergruvan sökte staden efter ny verksamhet som kunde ge sysselsättning. Det ledde till etablerandet av ett trängregemente - T5 - i staden år 1906.

Medan militären mellan världskrigen rustade ner, rustade mentalvården upp. År 1930 blev Salberga ett mentalsjukhus och senare ett så kallat specialsjukhus. Ända fram till 1997 bedrevs olika former av vård och omsorg på området. Militärens gamla kaserner hade då rivits och bland annat gett plats för de byggnader (uppförda på 1960-talet) som nu är det nya fängelsets bostadspaviljonger.

Utrustat med videokonferens

Ja

Personal

Salberga har cirka 300 personer anställda, varav de flesta är kriminalvårdare.