Kriminalvården logotyp
Kriminalvården logotyp

Anstalten Skenäs

Skenäs är en anstalt med 132 platser i säkerhetsklass 3. Anstalten ligger på Vikbolandet cirka tre mil utanför Norrköping. De intagna är elektroniskt övervakade genom att de bär fotboja.

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Anstalten Skenäs

610 31 Vikbolandet

Post och paket till intagna

Kriminalvården Intagens namn

Fack 11

610 31 Vikbolandet

Leveransadress

Anstalten Skenäs

610 31 Vikbolandet

Fax intagnas medel

0125-612 41

Postadress

Anstalten Skenäs

610 31 Vikbolandet

Telefon och fax

Tel 0125-76 12 05

Fax 0125-76 12 25

GPS

Lat 58,6238

Lon 16,5794


VÄGBESKRIVNING

Med bil: Från Norrköping väg 209 mot Arkösund. Sväng norrut mot Jönåker vid Östra Husby.

Med buss: Buss 440 från Norrköpings resecentrum till Östra Husby. Anstalten är belägen cirka fem kilometer från Östra Husby.

Skicka e-post till anstalten

Du kan inte skicka e-post till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev till intagna.

Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan
Googles platskarta över Anstalten Skenäs

Besök och bokning


Lättnader kring besök vid skydd mot covid-19

Från den 18 oktober 2021 har förutsättningarna för besök förändrats.
Mer information om vad som gäller kring besök och permissioner finns här.

Generell information om att besöka en anstalt

Besökstider

Obevakade besök
Måndag - tisdag, torsdag 17:30 - 19:30
Lördag - söndag 13:15 - 16:00
Lördag - söndag 9:00 - 16:00 Besökslägenhet (Barnfamiljer prioriteras)

Besöksbokning

Telefon: 011–496 36 50

Besöksbokning

All besöksbokning för obevakade besök görs via Kriminalvårdens Servicecenter på 011–496 36 50. Besök bokas för nästkommande vecka och besökstider för ytterligare en vecka släpps på onsdagar. Besök kan därmed inte ske samma vecka som bokningen. Besöksbokningen är öppen helgfria måndagar, onsdagar samt fredagar 10.00-16.00 samt helgfria tisdagar och torsdagar 10.00-18.00.

Besökstillstånd

För att få besök krävs att den intagen ansöker om besökstillstånd för de personer som han vill få besök av. För minderåriga ställs även krav på medgivandeintyg från samtliga vårdnadshavare. Besökaren ska ha med sig legitimation vid besöket.

Pengar till intagna

Du kan inte skicka eller ge pengar till den som är intagen. Den som sitter i häkte eller på anstalt får inte ta emot pengar utifrån, från anhöriga eller andra. Läs mer här.

Övrigt

Besök under vardagar äger rum i besöksrum. Besökslägenhet finns och är bokningsbar för besök helger som ovan samt skollov dagtid 09.00 – 16.00. Barnfamiljer prioriteras.

Anstalten Skenäs tar inte emot besökare midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Verksamhet


Detta gör de intagna på dagarna

Arbete

Snickeri, tillverkning i trä. Till den trätekniska utbildningen finns en arbetsdrift kopplad där intagna får möjlighet att tillämpa sina kunskaper i en realistisk arbetsmiljö. Arbete utomhus, mark och park samt miljöarbete. Arbete i kök samt tvätt och lokalvård.

Utbildning

Vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare (SFI) A, B, C samt läs- och skrivträning.

Dessutom har Skenäs lokal träteknisk yrkesutbildning/snickarutbildning. Industriteknisk utbildning (plåt, svets och CNC) med möjlighet till svetslicens och gymnasiebetyg. Datakörkort ECDL.

Behandling och program

Anstalten har flera ackrediterade behandlingsprogram de intagna kan delta i. Dessutom har anstalten föräldrautbildning.

Fritid

På Skenäs finns idrottshall, motionsslinga på området och möjlighet till styrke-, kondition- och gruppträning. På Skenäs finns också bibliotek, bastu och kyrksal. Kriminalvårdens präster besöker anstalten. Ett antal besöksgrupper kommer regelbundet till Skenäs och besöker intagna (övervakarföreningen, Falketorp, KRIS och Bryggan).

Arbetet mot narkotika

Täta urinprovskontroller görs på de intagna för att kontrollera drogfrihet. Personal visiterar regelbundet bostadsrum och andra utrymmen för att förhindra förekomst av droger. Narkotikahund används i det förebyggande arbetet.

Generell information om verksamheten i fängelse

Om anstalten


Kort historik om anstalten

Anstalten Skenäs kom till 1938 och tog då emot pojkar dömda till ungdomsfängelse. De intagna bestod av ungdomar fram till 1974. I samband med kriminalvårdsreformen 1974 blev Skenäs-anstalten en öppen anstalt för män.

Utrustat med videokonferens

Ja

Personal

Anstalten Skenäs har ett 50-tal anställda.