Kriminalvården logotyp
Kriminalvården logotyp

Anstalten Sörbyn

Sörbyn är en anstalt med 40 platser samt 13 beredskapsplatser i säkerhetsklass 3. Anstalten ligger 4,5 mil söder om Umeå.

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Anstalten Sörbyn

905 71 Hörnefors

Post och paket till intagna

Kriminalvården Intagens namn

Sörbyn 10

905 71 Hörnefors

Leveransadress

Sörbyn 10

905 71 Hörnefors

Postadress

Anstalten Sörbyn

Sörbyn 10

905 71 Hörnefors

Telefon och fax

Tel 0930-66 11 00

Fax 0930-66 11 27

GPS

Lat 63,5494

Lon 19,7488


VÄGBESKRIVNING

Med buss/tåg  norrifrån: Avstigning vid Resecentrum i Hörnefors och kontakta anstalten för vidare transport.

Med buss/tåg  söderifrån: Avstigning vid Resecentrum i Nordmaling och kontakt med anstalten.

Med bil norrifrån: Sväng av vänster från E4 vid Hörnefors södra infart och kör mot Norrbyn/Norrbyskär. Följ Norrbyvägen rakt igenom byn. Skyltat kriminalvårdsanstalt cirka fem km söder om Norrbyn.

Med bil söderifrån: Sväng av E4 omkring en mil norr om Nordmaling mot Håknäs. Efter sex-sju kilometer är det skyltat till anstalten.

OBS! Intagna kan inte parkera egna bilar på anstaltsområdet. Särskilt tillstånd kan utfärdas senare under verkställigheten om det finns behov vid t.ex. utslussaktivitet.

Skicka e-post till anstalten

Du kan inte skicka e-post till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev till intagna.

Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan
Googles platskarta över Anstalten Sörbyn

Besök och bokning


Generell information om att besöka en anstalt

Besökstider

Obevakade besök
Lördag - söndag 10:00 - 12:30
Lördag - söndag 13:30 - 16:00

Besöksbokning

Telefon: 011–496 36 50

Besöksbokning

Obevakade besök

Bokning sker via: 011–496 36 50. Besök kan bokas för nästkommande veckas helg och helgen därpå. Besök kan därmed inte ske samma vecka som bokningen. Besöksbokningen är öppen måndag, onsdag och fredag 10.00-16.00, tisdagar och torsdagar 10.00-18.00.

Vid önskemål om förlängt besök, vänligen kontakta centralvakten på 0930-66 11 01.

Bevakade besök

Bokning av bevakade besök görs hos samordnaren via centralvakten på telefonnummer 0930-66 11 01.

Besöksrum

Utöver vanliga besöksrum finns ett rum särskilt inrett för besök av barn. En besöksvilla finns också där intagna efter ansökan kan ta emot besök över ett veckoslut. Detta gäller i första hand för familjer med barn.

Pengar till intagna

Du kan inte skicka eller ge pengar till den som är intagen. Den som sitter i häkte eller på anstalt får inte ta emot pengar utifrån, från anhöriga eller andra. Läs mer här.

 

Verksamhet


Detta gör de intagna på dagarna

Arbete

På Sörbyn finns jordbruk, djurhållning och snickeri. Ca 45 mjölkkor och 120 ungdjur finns i ladugårdarna. På jordbruket odlas foder till djuren och här finns även verkstad för underhåll och reparation av maskiner. Snickeriet tillverkar egna produkter samt levererar till industri. Utöver detta finns sysselsättning i tvätteri, kök, vedhantering och städning. 

Utbildning

Anstalten har Lärcentrum för studier: vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare samt läs- och skrivträning. Här bedrivs även arbetsmarknadsutbildning i form av en 12-veckors djurskötarutbildning inriktad på nötdjur. Se informationsblad.  Denna startar vanligtvis en gång varje halvår.

Behandling

På anstalten bedrivs programmet BSF samt studiecirkel i föräldraskap. Vid Frivården i Umeå har Sörbyns intagna möjlighet att delta i andra behandlingsprogram. Detta sker efter individuell behovsbedömning. Se Frivården Umeå för information om vilka program som bedrivs.

Fritid

På Sörbyn finns unika möjligheter till fritidsaktiviteter både ute och inne. Här finns ett fritidsområde med elljusspår mot havet, möjlighet till fiske, boule, volleyboll och badminton. Här finns sporthall, ett mindre gym samt bibliotek. Kiosk är öppen två dagar i veckan.

Arbete mot narkotika

Intagna på Sörbyn lämnar urinprov för kontroll av drogfrihet. Bostadsrum och allmänna utrymmen visiteras av personal, ibland med narkotikahund.

Generell information om verksamheten i fängelse

Behandlingsprogram

Om anstalten


Kort historik

Jordbruksverksamhet har förekommit på Sörbyn sedan 1800-talet. Kriminalvårdens verksamhet inleddes i slutet av 1940-talet och har pågått sedan dess. Fokus har alltid legat på jordbruk och djurhållning och möjlighet till meningsfullt arbete med djur och natur. Sommaren 2016 inviger anstalten en ny ligghall för jordbrukets ungdjur.

Tidigare var majoriteten av Sörbyns intagna dömda till korta straff. Idag vistas fler på anstalten längre tider, vilket innebär att Sörbyn idag också kan erbjuda fler möjligheter till studier och behandlingsprogram. 

Videokonferens

Ja

Personal

Anstalten Sörbyn har cirka 25 anställda.