Kriminalvården logotyp
Kriminalvården logotyp

Anstalten Tillberga

Tillberga är en anstalt med 183 platser i säkerhetsklass 3. Anstalten ligger norr om Västerås.

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Stinsvägen 7

722 33 Västerås

Post och paket till intagna

Kriminalvården Intagens namn

Box 1133

721 28 Västerås

Leveransadress

Stinsvägen 7

722 33 Västerås

Postadress

Anstalten Tillberga

Box 1133

721 28 Västerås

Telefon och fax

Tel 021-495 37 00

Fax 021-495 37 50

GPS

Lat 59,6878

Lon 16,631


VÄGBESKRIVNING

Med bil: Väg 56 Västerås-Sala, sedan mot Tillberga efter Hökåsen.

Med buss: Buss 21 (VL) från Västerås central till Tillberga, Bygelvägen.

Skicka e-post till anstalten

Du kan inte skicka e-post till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev till intagna.

Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan
Googles platskarta över Anstalten Tillberga

Besök och bokning


Generell information om att besöka en anstalt

Besökstider

Obevakade besök
Tisdag, torsdag 17:30 - 18:30
Lördag - söndag 10:45 - 11:45
Lördag - söndag 12:45 - 13:45
Lördag - söndag 14:00 - 15:00
Lördag - söndag 15:15 - 16:15

Besöksbokning

Telefon: 011–496 36 50

Besöksbokning

Obevakade besök

All besöksbokning för obevakade besök görs via Kriminalvårdens Servicecenter på 011–496 36 50. Besök bokas för nästkommande vecka och veckan därpå. Besök kan därmed inte ske samma vecka som bokningen. Besöksbokningen är öppen helgfria måndagar, onsdagar samt fredagar 10.00-16.00 och helgfria tisdagar och torsdagar 10.00-18.00.

Besök på anstalten

Besök sker i besöksrum på utsatta tider. När du kommer som besökare till anstalten ska du först anmäla dig i Centralvakten. Ta alltid med dig giltig legitimation. Efter att du har anmält dig kommer du att registreras i anstaltens datasystem och sedan kommer du att visiteras. Det är inte tillåtet att ta sig ner på anstaltsområdet eller möta den intagne innan anmälan och visitation skett i Centralvakten.

Högst tre vuxna besökare får tas emot vid varje besökstillfälle. Besökare ska anmäla sig i centralvakten 15 minuter innan besöket påbörjas.

Det är inte tillåtet att lämna anstalten under pågående besök och sedan komma tillbaka in.

Införsel

Besökare får inte föra in mat, dryck eller annat som kan förtäras till den intagne i samband med besök. Det som besökare och intagna önskar förtära under besöket får den intagne köpa i anstaltens kiosk. Mat till spädbarn – barnmat i oöppnad förpackning och välling – får tas med in på anstaltsområdet.

Besökare får inte ta in mobiltelefoner eller annat som inte hör till det tillåtna normalinnehavet för intagna på anstalten.

Det finns ett begränsat utrymme att lämna in tillhörigheter till den intagne. Detta gäller sådana tillhörigheter som inte går att köpa i anstaltens kiosk och som den intagne får inneha på bostadsrummet utan särskilt tillstånd, exempelvis kläder i mindre mängd, tillåtna tidningar i mindre mängd och böcker.

Alla personliga tillhörigheter som inte omfattas av normalinnehavet eller som den intagne inte har särskilt tillstånd att inneha kommer du som besökare att ombes ta med hem efter avslutat besök. Centralvakten får i normala fall inte ta emot föremål som besökare vill lämna in om särskilt tillstånd krävs för införande av föremålet eller varan.

Pengar till intagna

Du kan inte skicka eller ge pengar till den som är intagen. Den som sitter i häkte eller på anstalt får inte ta emot pengar utifrån, från anhöriga eller andra. Läs mer här.

Barn på besök

Besök av barn på anstalten sker i besöksrum. Detta betyder att inga barn får vistas på anstaltsområdet och att varje besökstillfälle är begränsat till maximalt två (2) timmar.

Med barn avses alla personer under 18 år. Besök av barn ska alltid ske tillsammans med vårdnadshavare eller annan person som barnet har förtroende för. Denna person måste även själv ha godkänt besökstillstånd till den intagne samt ha godkännande av anstalten att följa med barnet. Vid varje besökstillfälle som sker med annan än målsman ska även intyg från vårdnadshavare medföras till anstalten.

Det är alltid den som barnet ska besöka anstalten tillsammans med som bokar besöket.

Besökande barn ska under hela besökstiden stå under uppsikt av vårdnadshavare eller annan medföljande vuxen person.

Kontakt

Om du har några frågor gällande denna information eller någon annan fundering inför ditt besök är du välkommen att kontakta anstalten på telefonnummer 021-495 37 54 under angiven bokningstid.

Verksamhet


Detta gör de intagna på dagarna

Arbete

Trähusfabrik, produktionskök, annan strukturerad verksamhet (ASV) samt städ och service/underhåll.

Utbildning

Vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare samt läs- och skrivträning. Dessutom har Tillberga truck- samt träteknisk utbildning.

Behandling och program

Anstalten har flera ackrediterade behandlingsprogram de intagna kan delta i.

Fritid

Anstalten Tillberga har idrottshall, utegym, musikrum och minigolfbana. Regelbundna besök av representanter från Svenska Kyrkan och trossamfund.

Arbetet mot narkotika

De intagna på Tillberga lämnar regelbundet urinprov för kontroll av drogfrihet. Personalen på anstalten visiterar dagligen celler och andra utrymmen för att förhindra att droger kommer in på anstalten.

Generell information om verksamheten i fängelse

Om anstalten


Kort historik om anstalten

Anstalten är byggd 1963. Under 2019 och 2020 har antalet platser utökas från 117 till 185 genom att inrätta 20 beredskapsplatser. Årsskiftet 2020/2021 öppnades även 2 modulhus med 24 platser vardera.

Utrustat med videokonferens

Ja

Personal

Anstalten har 93 anställda män och kvinnor.