Kriminalvården logotyp
Kriminalvården logotyp

Anstalten Umeå

Umeå är en anstalt med 35 platser i säkerhetsklass 2. Anstalten ligger i utkanten av Umeå.

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Mejerivägen 1

906 22 Umeå

Post och paket till intagna

Kriminalvården Intagens namn

Box 3075

903 03 Umeå

Leveransadress

Mejerivägen 1

906 22 Umeå

Postadress

Anstalten Umeå

Box 3075

903 03 Umeå

Telefon och fax

Tel 090-695 59 00

Fax 090-695 59 20

GPS

Lat 63,8523

Lon 20,3455


Skicka e-post till anstalten

Du kan inte skicka e-post till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev till intagna.

Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan
Googles platskarta över Anstalten Umeå

Besök och bokning


Generell information om att besöka en anstalt

Besökstider

Besökstider under corona
Tisdag 13:15 - 13:45

Besöksbokning

Telefon: 011–496 36 50

Besöksbokning

Alla besök sker i regel tillsammans med personal, enda undantaget gäller om klienten nyligen genomgått infektion med covid-19, där okontrollerade besök kan förekomma.

All besöksbokning görs via Kriminalvårdens Servicecenter på 011–496 36 50. Besök bokas för nästkommande vecka och besökstider för ytterligare en vecka släpps på onsdagar. Besök kan därmed inte ske samma vecka som bokningen. Besöksbokningen är öppen helgfria måndagar, onsdagar samt fredagar 10.00-16.00 samt helgfria tisdagar och torsdagar 10.00-18.00.

Besöksrum

Anstalten Umeå har två besöksrum och ett särskilt rum anpassat för besök av barn.

Barn på besök

Om du har med dig barn på besök: kontakta gärna någon av anstaltens barnombud. Barnombuden når du enklast via centralvakten under dagtid, telefon 090-695 59 01.

Tjänstebesök

Alla tjänstebesök ska föranmälas till anstaltens centralvakt på telefon 090-695 59 01.

Vad får jag ta med mig?

För att en intagen ska få ta emot presenter eller dylikt måste man ringa och anmäla detta till centralvakten i god tid före besöket. Ett beslut fattas som antingen innebär bifall (Ja) eller avslag (Nej).

Mobiltelefon får inte tas med till besöket. Ytterkläder, handväska, plånbok etc. ska förvaras i låsbart skåp under besöket. Matvaror, tillhörigheter eller annat får inte medföras in till besöksrummet av besökaren. Inlämnande av tillhörigheter förutsätter medgivande från anstalten innan besökstillfället.

Legitimering

Besökare ska kunna uppvisa giltig legitimationshandling för att styrka sin identitet. Medgivandeintyg från samtliga vårdnadshavare krävs för att minderåriga personer ska kunna komma på besök.

Pengar till intagna

Du kan inte skicka eller ge pengar till den som är intagen. Den som sitter i häkte eller på anstalt får inte ta emot pengar utifrån, från anhöriga eller andra. Läs mer här.

 

Verksamhet


Detta gör de intagna på dagarna

Arbete

Verkstad, förpackningsarbete, tvätt, städ, kökshandräckning och utelag (säsongsbetonat arbete som snöskottning och gräsklippning).

Utbildning

Vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare samt läs- och skrivträning. Anstalten har en arbetsmarknadsutbildning i Svetsning om 20 veckor med möjlighet att få svetslicens.

Behandling och program

Anstalten har flera ackrediterade behandlingsprogram de intagna kan delta i.

Fritid

Anstalten Umeå har motionshall, lokal för frisksport, bastu och bibliotek. Anstalten besöks regelbundet av frivilligorganisationer.

Arbetet mot narkotika

Alla intagna lämnar regelbundet urinprov för kontroll av drogfrihet och personalen visiterar dagligen celler och andra utrymmen för att kontrollera att det inte förekommer droger på anstalten. I detta arbete används narkotikahund.

Generell information om verksamheten i fängelse

Om anstalten


Kort historik om anstalten

Anstalten Umeå byggdes 1981 och ersatte då den gamla anstalten i centrala Umeå. Den nya anstalten byggdes till 1983 och hade fram till 1998 en kvinnoavdelning.

Utrustat med videokonferens

Ja

Personal

Anstalten har cirka 30 anställda.

Resa hit


Buss eller tåg

Om man kommer med buss eller tåg till Umeå, ta taxi (rekommenderas) till anstalten Umeå eller promenera till Vasaplan och ta därefter lokalbuss.

Alternativ 1

Tag buss Länstrafiken 8 från Vasaplan mot Ö Ersboda till hållplats Kärnvägen. Följ Kärnvägen ca 600m till Cementvägen. Ta vänster på Cementvägen gå ca 240 meter till Kolbäcksvägen. Ta höger på Kolbäcksvägen gå ca 200 meter. Ta vänster till Mejerivägen och gå ca 100 meter. Anstalten Umeå ligger då på vänster sida. Anmäl dig vid grinden.

Alternativ 2

Tag buss Länstrafiken 1 från Vasaplan mot Ö Ersboda till hållplats Marieberg. Följ Älgvägen mot Mariehemsvägen. Ta vänster på Mariehem gå ca 100 meter. Ta höger på Björnvägen gå ca 220 meter till Kolbäcksvägen. Ta vänster på Kolbäcksvägen gå ca 850 meter till Mejerivägen. Ta höger följ Mejerivägen ca 100 meter. Anstalten ligger på vänster sida. Anmäl dig vid grinden.

Bil

Söderifrån

IKEA rondellen. Tag första avfart E4 Haparanda följ sedan skyltning E4 norrut till Kolbäcksrondellen. Tag andra avfart mot Kolbäcksvägen och fortsätt 500 m. Tag sedan avfart Mejerivägen på höger sida Norrifrån. Anstalten Umeå ligger på vänster sida. Anmäl dig vid grinden.

Norrifrån

Kommer du norrifrån på E4:an tag första höger vid Kolbäcksrondellen. Följ Kolbäcksvägen ca 500 meter ta höger in på Mejerivägen kör ca 100 meter. Anstalten Umeå ligger på vänster sida. Anmäl dig vid grinden.