Kriminalvården logotyp
Kriminalvården logotyp

Frivården Karlskrona

Frivården Karlskronas upptagningsområde är kommunerna Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby och Sölvesborg.

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Ronnebygatan 20

371 33 Karlskrona

Post

Box 303

371 25 Karlskrona

Leveransadress

Ronnebygatan 20

371 33 Karlskrona

Telefon och fax

Tel 077-228 08 00

Fax 0455-32 64 15

GPS

Lat 56,1621

Lon 15,5912


VÄGBESKRIVNING

Med bil: Om du kommer med bil: När du kör den dubbelfiliga infartsleden mot centrala Karlskrona, vid första trafikljuset, sväng vänster. Du har då fortsatt småbåtshamnen på vänster sida. Fortsätt ett par hundra meter på Skeppsbrokajen. I första kurvan, sväng till höger in på Drottninggatan.

Fortsätt Drottninggatan förbi Chapmanskolan och ytterligare 200 meter. I korsningen Drottninggatan-Ronnebygatan ligger Frivården, numera med ingång mot Ronnebygatan 20. Parkering finns alltid i P-huset med infart på Norra Smedjegatan och nästan alltid på Stortorget.

Med buss eller tåg: Om du kommer med tåget så ser du busstorget från stationens framsida, rakt över gatan. Gå längsmed parken (Hoglands park) vänstra långsida (Norra Kungsgatan).

Gå uppför backen efter parken, så kommer du upp på Ronnebygatan, som är gågata. Ta till vänster på Ronnebygatan , gå 5-600 meter, passera över N. Smedjegatan, så ligger Frivårdens entré på Ronnebygatan 20.

 

Skicka e-post till frivårdskontoret

Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan
Googles platskarta över Frivården Karlskrona

Verksamhet


Övervakningsnämnd

Närmaste övervakningsnämnd är i Kristianstad. Övervakningsnämnden beslutar i ärenden gällande både verksamhetsområdet Kristianstad och verksamhetsområdet Karlskrona. Kristianstads övervakningsnämnd sammanträder varannan vecka.

Utrustat med videokonferens

Ja

Organisation och funktion

Frivården Karlskrona har en geografisk uppdelning där en eller flera frivårdsinspektörer arbetar med klienter utifrån kommuntillhörighet med alla förekommande uppgifter, med några undantag. En del av frivårdsinspektörerna arbetar främst med IÖV (intensivövervakning) och utökad frigång, eller med inriktning mot ungdomar.

Det finns även en kriminalvårdare placerad på frivården för att bistå i arbetet med samhällstjänst, intensivövervakning genom elektronisk kontroll och utökad frigång. På frivården arbetar flera av frivårdsinspektörerna i olika omfattning med påverkansprogram. En särskild programledare samordnar detta. Verksamheten på Frivården Karlskrona leds av en kriminalvårdsinspektör. Vid frivården arbetar för närvarande 23 personer inklusive kanslipersonal.

Frivården bedriver tillsammans med Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn Krami-verksamhet.

Beredskap

IÖV beredskap efter kontorsarbetstid upprätthålls av frivården Helsingborg.