Kriminalvården logotyp
Kriminalvården logotyp

Häktet Tidaholm

Häktet Tidaholm tar emot häktade som inte har restriktioner. Häktet ligger i anslutning till anstalten Tidaholm i utkanten av staden Tidaholm. Häktet har 30 normalplatser och 10 beredskapsplatser.

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Skogsholmsvägen

522 30 Tidaholm

Post och paket till intagna

VO Tidaholm Häktet

Intagens namn

Box 303 522 85 Tidaholm

Leveransadress

Skogsholmsvägen

522 30 Tidaholm

Telefon och fax

Tel 0502-74 53 00

Fax 0502-74 53 19

GPS

Lat 58,1793

Lon 13,9358


VÄGBESKRIVNING

Med bil: Från väg 26 mot Tidaholm, sväng av Norra Ringvägen (om du kommer norrifrån) alternativt Södra Ringvägen (om du kommer söderifrån). Därefter in på Skogsholmsvägen, från Västra Ringleden.

Med tåg och buss: Tåg till Falköping alternativt Skövde. Buss till Tidaholm.

Skicka e-post till häktet

Du kan inte skicka meddelande till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev

Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan
Googles platskarta över Häktet Tidaholm

Besök och bokning


Lättnader kring besök vid skydd mot covid-19

Från den 18 oktober 2021 har förutsättningarna för besök förändrats.
Mer information om vad som gäller kring besök och permissioner finns här.

Besökstider

Obevakade besök:

Jämna veckor, onsdagar - söndagar 10:00 - 15:00

Bevakade besök:

Tisdagar 14:30 - 15:30

Information om besök på häktet

Det går att boka besök på häktet onsdag till söndag kl. 10.00 – 15.00. Barnbesök prioriteras på onsdagar och lördagar.
För närvarande är besökstiderna anpassade till förändrade besöksrutiner. Detta för att kunna hålla ett högre skydd mot eventuell risk för smitta.

Besöken är 2 timmar långa för de som är vaccinerade, och 45 minuter långa för de som inte har vaccinerat sig. Vår ambition är att hålla dessa tider. Med anledning av den särskilda hanteringen av besök kan vi ibland behöva korta besökstiden. Besöken kommer dock aldrig understiga 30 minuter.

Besöksbokning

Telefon: 0502-74 53 06

Måndagar 10.00-12.00 och 15.00-17.30 samt onsdagar 13.30 - 15.30.

Om besöksbokningen infaller på en röd dag (helgdag) så ställs den in. I det fallet får du ringa tillbaka vid nästa bokningstillfälle.

Tjänstebesök kan bokas via klienthandläggare på häktet alla vardagar.

Detta gäller för bokning av besök

För att få boka in ett besök till en intagen så krävs det att du har fått ett godkänt besökstillstånd.

Man får boka max 1 besök/besöksvecka.

Man måste ha genomfört sitt besök innan man får boka ett nytt.

Du ska vara på plats i tid men tidigast 30 minuter innan besöket påbörjas. Ex: besöket påbörjas kl. 10.00 då är du välkommen tidigast kl. 09.30. Detta för att antalet personer som vistas i väntrummet inte ska bli för högt. Om du kommer mer än 30 minuter innan ditt besök ber vi dig vänta utanför anstalten på parkeringen.

Kommer du för sent kommer besöket inte kunna genomföras och du är välkommen att boka ett nytt besök vid nästkommande bokningstillfälle.

Det är viktigt att du som kommer på besök inser vikten av att vara frisk. Visar någon i sällskapet på förkylningssymptom så kommer ni bli avvisade från anstalten. Känner sig någon i sällskapet sjuk är det bättre att ni bokar in ett nytt besök längre fram.

Ytterligare information om besök och våra riktlinjer kommer meddelas när du bokar, mer information finner du även i länken ovan ”information om vad som gäller för besök och permissioner”.

Pengar till intagna

Du kan inte skicka eller ge pengar till den som är intagen. Den som sitter i häkte eller på anstalt får inte ta emot pengar utifrån, från anhöriga eller andra. Läs mer här.

Övrigt

Giltig fotolegitimation skall alltid tas med för alla som fyllt 15 år.

Du som besökare får inte ta med dig mat och annan förtäring med in på anstalten. Om ni önskar mat ska den intagne beställa detta i förväg från anstaltens kök. Barn under 18 år äter gratis.

Besökare får inte ta med sig några värdesaker såsom smycken och klockor vid besöket.  

De enda tillhörigheterna som besökare kan lämna in i samband med besök är kläder men då ska den intagne skriva en hemställan och kommer därefter att få beslut i ärendet. Om den intagne inte har fått beslut kommer tillhörigheterna att skickas tillbaka med besökaren.

Besökstider

Obevakade besök
Onsdag - söndag 10.00 - 15.00 (Jämna veckor)
Bevakade besök
Tisdag 14.30 - 15.30

Besöksbokning

Telefon: 0502-74 53 06
Måndag 10.00 - 12.00
Måndag 15.00 - 17.30
Onsdag 13.30 - 15.30

Verksamhet


Detta gör de häktade på dagarna

Häktet är ett gemensamhetshäkte där de intagna själva ansvarar för städ av gemensamma utrymmen samt tvätt. Det finns dagrum, gym, promenadgård och annan strukturerad verksamhet (ASV) som de häktade har tillgång till för olika aktiviteter. NAV – nämnden för Andlig Vård erbjuder de häktade samtal, enskilt eller i grupp.

Om häktet


Organisation och funktion

Häktet Tidaholm öppnade 2021. Samtliga platser är gemensamhetsplatser där de häktade vistas i gemensamhet med övriga häktade. Platserna är fördelade på tre avdelningar.

På häktet Tidaholm jobbar ca 18 kriminalvårdare i rullande schema. Häktet delar nattpersonal med anstalten.  Andra funktioner som jobbar på häktet är bland annat Klienthandläggare, Dag-VB & Sjuksköterska. Arbetet leds av en Kriminalvårdsinspektör som också ingår i VO Tidaholms ledningsgrupp.

Utrustad med videokonferens

Ja