Kriminalvården logotyp
Kriminalvården logotyp

Häktet Huddinge

Häktet Huddinge är ett av Kriminalvårdens säkerhetshäkten och tar emot både häktade med och utan restriktioner. Häktet har 155 platser.

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Björnkullavägen 11

141 25 Huddinge

Post och paket till intagna

Kriminalvården Intagens namn

Box 1274

141 25 Huddinge

Leveransadress

Björnkullavägen 11

141 51 Huddinge

Postadress

Häktet Huddinge

Box 1244

141 25 Huddinge

Telefon och fax

Tel 08-559 390 00

Fax 08-559 390 49

GPS

Lat 59,2166

Lon 17,9456


VÄGBESKRIVNING

Med bil: Björnkullavägen 11. Beläget jämte polishuset
Med tåg/buss: Gångavstånd från Flemingsbergs tågstation.

Skicka e-post till häktet

Du kan inte skicka meddelande till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev

Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan
Googles platskarta över Häktet Huddinge

Besök och bokning


Generell information om besök på häkte

Till barn som ska på besök hos oss

Besöksbokning

Telefon: 08-559 390 43

Anhörigbesök

Bokning sker via telefon 08-559 390 43.

Tisdag 13:00–15:00

Onsdag 13:00–15:00.

Tjänstebesök

Bokning sker via telefon 08-559 390 40.

Studiebesök

Vi tar emot förfrågan om studiebesök via e-post från samverkande myndigheter.

Huddinge.haktet@kriminalvarden.se

Inlämning av tillhörigheter

Godkända tillhörigheter

Inlämning av tillhörigheter kan ske efter att den intagne hemställt om vad denne önskar få inlämnat, samt att tillhörigheterna blivit godkända för inlämning.
Häktet tar inte emot digitala lagringsmetoder, tobak, mat och dryck. Brev tas inte heller emot, utan ska skickas via post.

CD-skivor är endast tillåtna att lämna in via post direkt från återförsäljare. Paketet ska då adresseras till:
Namn på intagen
Häktet Huddinge
Box 1244
141 25 Huddinge

Tider för inlämning

Alla dagar

08.30–10.30

13.30–16.00

Inlämning kan även ske i samband med besök.

Pengar till intagna

Du kan inte skicka eller ge pengar till den som är intagen. Den som sitter i häkte eller på anstalt får inte ta emot pengar utifrån, från anhöriga eller andra. Läs mer om pengar till intagna.

Inpasseringskontroll

Samtliga personer, såväl besökare som personal, som ska passera in på häktet ska genomgå allmän inpasseringskontroll. Syftet med inpasseringskontrollen är att söka efter otillåtna föremål (mobiltelefoner, lagringsmedia, kameror, vapen, narkotika och alkohol etc.).

Verksamhet


Detta gör de häktade på dagarna

Häktade på gemensamhetsavdelningarna har möjlighet till sysselsättning i arbetsdrift, samt vissa möjligheter till annan strukturerad verksamhet och besöksverksamhet. På samtliga avdelningar, även restriktionsavdelningarna, finns möjlighet till motion, yoga och kontakt med Nämnden för andlig vård. Ungdomar kan erbjudas studier. Häktet besöks regelbundet av organisationer såsom Röda Korset och KRIS. 

Generell information om verksamheten på häkten

Om häktet


Organisation och funktion

Häktet består idag av fem avdelningar med totalt 155 platser. Platserna är fördelade på 112 restriktionsplatser, 23 gemensamhetsplatser för sexualbrott, 11 platser för tillsyn och inskrivning samt 18 restriktionsplatser på en avdelning i polisens lokaler i Nacka.

Inom området betjänas Södertörns tingsrätt med upptagningsområde polismästardistrikten Söderort samt Södertörn. Till detta kommer upptagningsområdena för Nacka och Södertälje tingsrätter. Häktet ingår i rättscentra Syd där Södertörns tingsrätt, åklagarkammare Söderort och Södertörn samt polismästardistrikten Södertörn och Söderort ingår och de är geografiskt nära varandra.

Kort historik om häktet

Häktet togs i bruk oktober 1995.

Utrustat med videokonferens

Ja