Kriminalvården logotyp

Häktet Kalmar

Häktet Kalmar tar emot häktade både med och utan restriktioner. Häktet ligger i det f.d polishuset i centrala Kalmar och har 35 platser.

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Malmbrogatan 10

392 35 Kalmar

Post och paket till intagna

Kriminalvården Intagens namn

Box 840

391 28 Kalmar

Leveransadress

Malmbrogatan 10

392 35 Kalmar

Postadress

Häktet Kalmar

Box 840

391 28 Kalmar

Telefon och fax

Tel 0480-46 97 51

Fax 0480-46 97 70

GPS

Lat 56,6673

Lon 16,3548


VÄGBESKRIVNING

Med bil: Från E22 söder- eller norrgående, tag av vid avfarten Kalmar centrum och kör Erik Dahlbergs väg mot centrum. Fortsätt på Erik Dahlbergs väg genom två rondeller samt ett trafikljus. Vid nästa trafikljus, sväng höger in på Norra vägen. I nästa rondell ta tredje avfarten in på Trädgårdsgatan. Från Trädgårdsgatan går man upp mellan Länsstyrelsen och fd polishuset till Malmbrogatan.

Med tåg/buss: Promenera mot anstalten Kalmar. Vid ingången till anstalten, promenera förbi på gångbron utmed Systraströmmen. Fortsätt utmed Systraströmmen mot rondellen. En av gatorna som ansluter till rondellen är Trädgårdsgatan. Fortsätt på Trädgårdsgatan. Från Trädgårdsgatan går man upp mellan Länsstyrelsen och fd polishuset till Malmbrogatan.

Skicka e-post till häktet

Du kan inte skicka meddelande till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev

Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan
Googles platskarta över Häktet Kalmar

Besök och bokning


Generell information om besök på häkte

Besökstider

Måndag - tisdag, torsdag 14:15 - 15:00 (Helgfria dagar)

Besöksbokning

Telefon: 0480-469751

Bokning av besök

Bokning av besök sker på telefonnummer 0480-46 97 51 måndag–söndag klockan 18:00– 19:00. Det går endast att boka ett besök åt gången. Bokning ska ske senast dagen innan önskat besök.

Mottagande av tillhörigheter till en intagen

Det finns möjlighet att lämna in tillhörigheter till en intagen. 

Tidningar, tidskrifter, böcker och en uppsättning rena kläder kan lämnas in eller överlämnas i samband med besök. Däremot kan inte godis, mat eller dryck lämnas in eller tas med och förtäras under besök.

Kontakta häktet på telefon 0480-46 97 51 vid frågor om andra tillhörigheter kan lämnas in eller tas med under besök.

Pengar till intagna

Du kan inte skicka eller ge pengar till den som är intagen. Den som sitter i häkte eller på anstalt får inte ta emot pengar utifrån, från anhöriga eller andra. Läs mer om pengar till intagna.

Verksamhet


Detta gör de häktade på dagarna

På häktet finns möjlighet till arbete med monterings- och förpackningsarbete i häktets produktionslokal. Häktet har även en gemensamhetsavdelning där det finns gym, dagrum och gemensamhetsmatsal.

Häktet får besök av representanter från NAV och BUFFF med flera. Intagna kan handla kioskvaror två gånger per vecka, samt låna böcker och tidskrifter genom biblioteksverksamheten. Inlämning av tillhörigheter kan ske alla dagar klockan 14.00–15.00.

Pengar till intagna

Du kan inte skicka eller ge pengar till den som är intagen. Den som sitter i häkte eller på anstalt får inte ta emot pengar utifrån, från anhöriga eller andra. Läs mer om pengar till intagna.

 

Generell information om verksamheten på häkten

Om häktet


Organisation och funktion

Häktet Kalmar ingår i verksamhetsområde Kalmar tillsammans med anstalten Kalmar. Verksamhetsområdet leds av kriminalvårdschefen och direkt underställd denne finns en kriminalvårdsinspektör vid häktet. Vidare finns en organisation med vakthavande befäl. Häktet Kalmar tar huvudsakligen emot klienter från Kalmar län.

Kort historik om häktet

Häktet Kalmar öppnade 1974.

Utrustat med videokonferens

Ja