Kriminalvården logotyp
Kriminalvården logotyp

Häktet Karlstad

Häktet Karlstad tar emot häktade både med och utan restriktioner. Häktet har 83 platser.

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Infanterigatan 22

653 40 Karlstad

Post och paket till intagna

Kriminalvården Intagens namn

Box 61

651 03 Karlstad

Leveransadress

Infanterigatan 22

653 40 Karlstad

Postadress

Häktet Karlstad

Box 61

651 03 Karlstad

Telefon och fax

Tel 054-776 42 00

Fax 054-776 42 29

GPS

Lat 59,3912

Lon 13,4895


VÄGBESKRIVNING

Med bil: Söderifrån på E18 mot centrum, första vänster, kör över bron E18, följ skyltningen Polishuset. Österifrån på E18 första höger direkt efter passage Klarälven på skylten står SKÅRE därefter i rondell, följ skyltning Polishuset.

Med tåg/buss: Gångavstånd cirka 25 min från järnvägsstationen och bussterminalen. Följ gång cykelväg Klarälvens västra sida följ skyltning Polishuset.

Skicka e-post till häktet

Du kan inte skicka meddelande till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev

Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan
Googles platskarta över Häktet Karlstad

Besök och bokning


Lättnader kring besök vid skydd mot covid-19

Från den 18 oktober 2021 har förutsättningarna för besök förändrats.
Mer information om vad som gäller kring besök och permissioner finns här.

Generell information om besök på häkte

Till barn som ska på besök hos oss

Besökstider

Nya besökstider under rådande pandemi
Måndag, onsdag, fredag 14:00 - 14:45

Besöksbokning

Telefon: 054-776 42 80

Besöksbokning

Besöksbokning av anhörig

Besöksbokning sker på telefon 054-776 42 80 tisdag och fredag kl. 10.30–11.30
Anhållan om att få ta emot privatbesök måste vara godkänd innan bokning av besök kan ske.

De besökande skall visa giltig legitimation. Besökande mellan 15-18 år ska ha egen legitimation eller medföljas av vuxen som legitimerar. Skriftligt tillstånd ska medtas vid varje besök som är undertecknat av målsman. Besökande under 15 år ska vara i målsmans sällskap. Rökning är förbjuden. Medhavd förtäring från den besökande är förbjuden.

Bokning av tjänstebesök

Bokning av tjänstebesök sker på telefonnummer 054-776 42 01 vardagar kl. 8.00–17.00.

Inlämning av föremål

Inlämning ska normalt inte förekomma. Undantag kan medges under förutsättning att den intagne beviljats via anhållan över vad som ska lämnas in till centralvakten.

Förutom en uppsättning kläder som intagen ska ha i samband med rättegång får hon eller han begära in fem tidningar, fem böcker och fem skivor.

Brända CD-skivor, cigaretter, tobak, allt ätbart och blommor kan inte lämnas in till intagen.

Pengar till intagna

Du kan inte skicka eller ge pengar till den som är intagen. Den som sitter i häkte eller på anstalt får inte ta emot pengar utifrån, från anhöriga eller andra. Läs mer om pengar till intagna.

Verksamhet


Detta gör de häktade på dagarna

Häktet har en gemensamhetsavdelning med en strukturerad verksamhet innehållande; motivationsverksamhet, skolverksamhet, skapande verksamhet, motion/friskvård, och ADL-träning. Här ingår också information från olika myndigheter t.ex. Arbetsförmedlingen, Kronofogden, Socialtjänsten m.fl. Viss strukturerad verksamhet samt visst arbete erbjuds även häktade med restriktionen. (I vilken utsträckning prövas i det enskilda fallet.)

På häktet finns dagrum, motionsrum, bibliotek, bastu och kök som de häktade har tillgång till. Häktet besöks av olika frivilligorganisationer såsom Frivilliga samhällsarbetare, Bryggan och kyrkornas besöksgrupp. NAV - Nämnden för Andlig Vård - erbjuder även samtal med de häktade enskilt eller i grupp. Uppsökarverksamhet bedrivs för att motivera de intagna till behandling.

Generell information om verksamheten på häkten

Om häktet


Organisation och funktion

Häktet har totalt 73 ordinarie platser med 6 st avdelningar för häktade både med och utan restriktioner. Särskild gemensamhetsavdelning finns där 30 st häktade vistas i gemensamhet med andra häktade. Häktet disponerar även en separat avdelning med tre transportplatser.

Gemensamhetsavdelning finns för 30 st av de häktade som inte har restriktioner och vill delta i någon form av aktivitet.

Häktets upptagningsområde är Värmlands län. Inom området betjänas Värmlands Tingsrätt som idag huvudsakligen genomför förhandlingarna i Karlstad. Hovrätten är placerad i Göteborg, där merpparten av förhandlingarna sker.

Kort historik om häktet

Häktet i Karlstad togs i bruk år 1999 i det då nybyggda polishuset. År 2006 gjordes en utbyggnad för gemensamhet och ytterligare bostadsrum.

Utrustat med videokonferens

Ja