Kriminalvården logotyp
Kriminalvården logotyp

Häktet Uppsala

Häktet Uppsala tar emot häktade både med och utan restriktioner. Här finns även särskilda gemensamhetsavdelningar. Häktet har 66 platser.

Kontakt och hitta hit


Besöksadress

Svartbäcksgatan 49

753 32 Uppsala

Post och paket till intagna

Kriminalvården Intagens namn

Box 1223

751 42 Uppsala

Leveransadress

Svartbäcksgatan 49

753 32 Uppsala

Postadress

Häktet Uppsala

Box 1223

751 42 Uppsala

Telefon och fax

Tel 018-495 46 00

Fax 018-495 46 03

GPS

Lat 59,8655

Lon 17,6309


VÄGBESKRIVNING

Med bil: Från E4 kör av vid avfart nr 188, kör mot 55:an i rondellen direkt efter avfarten. Tag höger vid nästa rondell. Kör rakt fram vid nästa rondell. Kör rakt fram tills du kommer nästa rondell, kör rakt fram i rondellen och tag höger vid rödljuset. Tag sedan höger igen för att komma till besökparkeringen. Häktet besöksentré är till vänster om Polisens huvudentré, kliv in i hissen och tryck på porttelefonen.

Med tåg/buss: Från centralstationen: Gå ut mot kungsgatan, tag höger och följ kungsgatan tills du kommer till skolgatan. Tag vänster in på skolgatan, fortsätt till svartbäcksgatan och tag höger, fortsätt längs Svartbäcksgatan tills du kommer till viadukten. Gå under viadukten, du ser nu förvaltningshuset Blanka på höger sida, gå över vid övergångsstället, Häktet Blankas besöksentré är till vänster om Polisens huvudentré, kliv in i hissen och tryck på porttelefonen. Bussar UL: 14, 110, 111 och 115. Hållplats: Polishuset

Skicka e-post till häktet

Du kan inte skicka meddelande till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev

Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan
Googles platskarta över Häktet Uppsala

Besök och bokning


Generell information om besök på häkte

Till barn som ska på besök hos oss

Besökstider

Bevakade besök
Tisdag 15:15 - 15:45
Tisdag 16:00 - 16:30
Obevakade besök
Måndag, onsdag - fredag 15:15 - 16:15
Lördag 14:15 - 15:15

Besöksbokning

Telefon: 018-495 46 01
Måndag - fredag 19:00 - 20:00

Besök

För att minska risken för smittspridning krävs fortfarande avsteg från de normala besöksrutinerna. I normalfallet kommer besöken att behöva kontrolleras för att garantera att de sker på ett smittskyddsäkert sätt.

Att tänka på inför besök

Giltig legitimationshandling måste tas med för att besök ska få genomföras.
Det är rekommenderat att komma i god tid, då identitetskontroll och visitation genomförs innan besöket kan äga rum.

  • Personal kommer att närvara i lokalen under besöket.
  • Besöken sker bakom plexiglasskiva.
  • Närkontakt får inte ske, men barn som är fyllda 12 år eller yngre får ha närkontakt.
  • Du som besökare ska stanna hemma om du har några sjukdomssymtom.

Inlämningar av föremål till intagna

Den intagne måste först lämna en skriftlig begäran för att få in önskad tillhörighet. På begäran ska det framgå vilken tillhörighet det gäller och vem som ska lämna in denna. Begäran prövas sedan av kriminalvården. Om den intagne tillåts ta emot tillhörigheten ska hen meddela den person som avser lämna in tillhörigheten innan inlämning kan ske.

Tillhörigheter till intagna kan lämnas in i receptionen, lördagar och söndagar klockan 09:00-10:00 eller i samband med bokat besök.

Observera att det kan dröja innan den intagne får tillgång till tillhörigheten, då de måste kontrolleras. Livsmedel och tobaksvaror får inte lämnas till intagna.

Pengar till intagna

Du kan inte skicka eller ge pengar till den som är intagen. Den som sitter i häkte eller anstalt får inte ta emot pengar utifrån, från anhöriga eller andra.

Läs mer om pengar till intagna.

Verksamhet


Detta gör de häktade på dagarna

Häktet Uppsala har ett dagrum där intagna kan vistas i gemensamhet. Det finns även möjlighet till gemensam promenad på en större promenadgård. Utöver detta har häktet motionsrum, andaktsrum och videorum. På dagtid har de intagna möjlighet att genomföra enklare arbeten såsom arbete i tvättstugan, avdelningsstädare eller förpackningsarbete på bostadsrummet.

De intagna har även möjlighet att låna böcker av biblioteket och handla i kiosken. På häktet finns utsedd personal som endast arbetar med att bryta isoleringen för intagna.

Häktet besöks regelbundet av olika organisationer såsom BUFFF och Röda Korset. Det finns även möjlighet till studier via lärcentrum för häktets ungdomar.

Bostadsrummen är utrustade med säng, bord, sittplats, hylla, kabel-TV och radio.

Generell information om verksamheten på häkten

Om häktet


Organisation och funktion

Häktet Uppsala leds av en kriminalvårdschef och två kriminalvårdsinspektörer. Majoriteten av de anställda är kriminalvårdare. Häktet har även en produktionsledare, lärare, sjukvårdspersonal, själavårdare, personalhandläggare, kansliadministratör, klienthandläggare, platskoordinator, förrådsansvarig och servicetekniker.

Häktet har ett antal olika avdelningar såsom arrest/inskrivning, restriktionsavdelning och ett dagrum för intagna utan restriktioner.

Utrustat med videokonferens

Ja

Kort historik om häktet

Häktet Uppsala togs i bruk 2004.