Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kriminalvården logotyp

Internationella studiebesök

Studiebesök kan endast genomföras med organisationer som arbetar med kriminalvårdsrelaterad frågor eller internationella gäster som representerar regeringar. Nedan finner du information om ansökningsprocessen.

For other languages

Kriminalvården har inrättat ett Internationellt Sekretariat som ansvarar för internationella kontakter. Sekretariatet är lokaliserat till Liljeholmen i Stockholm.

Ansökningar om internationella studiebesök vid Kriminalvården handläggs också av Internationella Sekretariatet.

Internationella Sekretariatet kan förmedla information om Kriminalvården på svenska, engelska eller franska.

Endast sökanden som kan tala och förstå ett av dessa språk kan tas emot som besökare. Om det finns behov av en tolk ska tolktjänsten bokas och bekostas av den besökande delegationen. Om inget annat anges i ansökningsblanketten genomförs alla studiebesök på engelska.

Transporter inom riket (t.ex. resor till och från studiebesöksplatser) ska arrangeras och finansieras av den besökande delegationen. Internationella Sekretariatet kan vid behov vara behjälpliga med information om hur resor kan bokas.

Kriminalvården godkänner i princip endast besökare som representerar officiella organisationer eller regeringar. Av säkerhetsskäl, samt för att säkerställa att klienternas integritet respekteras, kan privatpersoner eller personer som besöker Kriminalvården utan ett bemyndigande av en nationell regering eller en organisation inte tillåtas att besöka häkten, fängelser eller Frivårdens anläggningar. Av detta skäl ombeds en besökare att alltid införskaffa ett godkännande av besöket i Sverige hos den egna nationens berörda myndighet, exempelvis den nationella kriminalvården, ambassaden eller en annan likvärdig organisation.

I länken finner du ansökningsblanketten som ska fyllas i för att initiera handläggningen av en studiebesöksansökan vid Kriminalvården.

Var noggrann vid ifyllandet av blanketten så att Internationella Sekretariatet får så mycket information som möjligt om önskemål, allt i syfte att göra besöket så optimalt som möjligt.

Se särskilt till att namn och titel/tjänstegrad noteras på samtliga delegationens deltagare.

Ansökan

Önskad verksamhet
Behov av tolk *
Behov av transport *

Kontaktuppgifter

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas
Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan