Kriminalvården logotyp

Internationella studiebesök

Lättnader kring besök vid skydd mot covid-19

Från den 18 oktober 2021 har förutsättningarna för besök förändrats.
Mer information om vad som gäller kring besök och permissioner finns här.

Kriminalvården tar emot internationella studiebesök från myndigheter och organisationer som arbetar med kriminalvårdsrelaterade frågor. På den här sidan hittar du information om ansökningsprocessen.

For other languages

Kriminalvårdens internationella enhet, som är placerad i Liljeholmen i Stockholm, samordnar myndighetens internationella verksamhet. Enheten handlägger också ansökningar för besök från utländska delegationer.

Internationella enheten har svenska och engelska som arbetsspråk och besöken sker på något av dessa språk. Om det finns behov av tolk ska tolktjänsten bokas och bekostas av den besökande delegationen. 

Transporter inom Sverige (exempelvis till och från verksamhetsområdena) ska arrangeras och bekostas av den besökande delegationen. Internationella enheten kan vara behjälplig med information om hur resor kan bokas.

Kriminalvården godkänner i princip endast internationella besökare som representerar officiella organisationer eller myndigheter. Av säkerhetsskäl, samt för att säkerställa att Kriminalvårdens klienters integritet respekteras, kan privatpersoner eller personer som ansöker om besök utan ett bemyndigande från en nationell myndighet eller officiell organisation inte tillåtas besöka Kriminalvårdens verksamhetsställen. Därför krävs ett godkännande från besökarens nationella myndighet eller officiella organisation (exempelvis den nationella kriminalvården, ambassaden eller annan likvärdig organisation). 

Vänligen fyll i ansökningsformuläret nedan för att påbörja ansökningsprocessen. Det underlättar om ansökan är så utförlig som möjligt, särskilt viktigt är det att namn och titel/tjänstegrad noteras på samtliga i den besökande delegationen.

Ansökan

Önskad verksamhet
Behov av tolk *
Behov av transport *

Kontaktuppgifter

Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan