Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kriminalvården logotyp

Internationella studiebesök

Kriminalvården tar emot internationella studiebesök från myndigheter och organisationer som arbetar med kriminalvårdsrelaterade frågor. Nedan finns information om ansökningsprocessen.

For other languages

Kriminalvårdens internationella enhet, som är placerad i Liljeholmen i Stockholm, samordnar myndighetens internationella verksamhet. Enheten handlägger således samtliga ansökningar som avser besök från utländska delegationer.

Internationella enheten har svenska och engelska som arbetsspråk och besöken sker på något av dessa språk. Om det finns behov av tolk ska tolktjänsten bokas och bekostas av den besökande delegationen. 

Transporter inom Sverige (exempelvis till och från verksamhetsområdena) ska arrangeras och bekostas av den besökande delegationen. Internationella enheten kan vara behjälplig med information om hur resor kan bokas.

Kriminalvården godkänner i princip endast internationella besökare som representerar officiella organisationer eller myndigheter. Av säkerhetsskäl, samt för att säkerställa att Kriminalvårdens klientels integritet respekteras, kan privatpersoner eller personer som ansöker om besök utan ett bemyndigande från en nationell myndighet eller officiell organisation inte tillåtas besöka Kriminalvårdens verksamhetsställen. Således krävs ett godkännande från besökarens nationella myndighet eller officiella organisation (exempelvis den nationella kriminalvården, ambassaden eller annan likvärdig organisation). 

Vänligen fyll i ansökningsformuläret nedan för att påbörja ansökningsprocessen. Det underlättar om ansökan är så utförlig som möjligt, särskilt viktigt är det att namn och titel/tjänstegrad noteras på samtliga i den besökande delegationen.

Ansökan

Önskad verksamhet
Behov av tolk *
Behov av transport *

Kontaktuppgifter

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas
Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan