Kriminalvården logotyp

Det här är fängelse

På anstalten

Anstalt kallas också för fängelse.
Det finns anstalter med olika hög säkerhet.
Den lägsta säkerhetsklassen
har inga hinder för rymning
och de högre har hinder för rymning.

Du som sitter av ditt straff på anstalt
ska få en egen verkställighetsplan,
du får arbeta eller studera
och du kan också få behandling.

Vad är en verkställighetsplan?

Alla som sitter på en anstalt ska få en plan,
som kallas verkställighetsplan.
I planen står det vad du ska göra
för att förändra ditt liv.

Förändringen kan handla om din ekonomi,
din bostad, din utbildning, ditt arbete
eller ditt missbruk av narkotika.

Planen är också till hjälp
för att bestämma vad personen ska göra på anstalten.

Personalen på anstalten undersöker hela tiden
hur det går med planen.

Arbete på anstalt

Arbete på anstalt
ska likna vanliga arbeten
men de ska också passa
för vad varje person behöver och klarar av.

Det finns olika slags arbeten på anstalt.
Till exempel att packa saker
eller sätta ihop olika delar.
Det finns också hantverksarbete,
servicearbete och arbete i jordbruk och i skogen.

Studier på anstalt

Studierna på en anstalt
är studier för grundskolan och gymnasiet,
det kan vara utbildning till ett yrke
eller studier på högskola.

De som studerar gör det oftast på anstalten
och det är samma studier
som i kommunernas vuxenutbildning.

Kriminalvården har egna rektorer
och lärare som har utbildning.
Skolverket kontrollerar utbildningarna
på anstalterna.

Arbetsförmedlingen betalar
utbildningar till olika yrken
och det finns på omkring 30 anstalter.
Det finns till exempel utbildning
inom bygg, svets och som truckförare.

En särskild utbildning
är för dem som har småbarn.
De får utbildning i att vara förälder
och om vad barn behöver.

Behandling på anstalt

Kriminalvården har olika slags behandlingar.
Du får då behandling av psykologer
och andra som har utbildning i att behandla.

Kriminalvården har behandling
mot personer som använder våld i sin familj,
behandling mot missbruk
och behandling mot sexualbrott.

Träning på anstalt

På anstalter kan du få träna dig
på att leva i samhället,
att arbeta, att leva nyttigt och klara dig själv.

Präster

Präster från svenska kyrkan
och från andra slags kyrkor
besöker anstalterna och ger vård för själen.

Fritid

De som är på anstalten arbetar, studerar
eller får behandling måndagar till fredagar.
Resten av tiden är fritid
då du kan träna, motionera,
vara med i en studiecirkel
eller ta emot besök från någon förening.
På fritiden kan du också ta emot besök
från din familj eller vänner.

Alla måste göra något

Alla måste göra något på anstalten,
men det går inte att tvinga någon
att vara med på en behandling.
Därför ska personalen arbeta särskilt med
att förklara att behandling kan vara bra
för en person.