Kriminalvården logotyp

Det här är frivård

Om du blir dömd för ett brott
kan du få sitta i fängelse som straff.
Men du kan få ett straff
som du ska göra utanför fängelset.
Det kan vara straffen skyddstillsyn,
samhällstjänst
eller kontraktsvård till exempel.
Frivården ser till att du får ditt straff utanför fängelset.

Frivården ansvarar också för de personer
som har en villkorlig dom.

Frivården ansvarar också för de personer
som har fotboja

Frivården ska också hjälpa dömda personer
med olika slags behandlingar
och med att söka stöd i samhället.

Frivården gör också personutredningar.

Övervakare

Alla som får frivård har en övervakare.
Övervakaren kan arbeta vid frivården
eller arbeta frivilligt som övervakare.

Vad är skyddstillsyn?

Skyddstillsyn är när frivården övervakar dig i tre år.
Om du inte sköter dig
kan du få övervakning längre tid.

Om du har skyddstillsyn
träffar du ofta personal i frivården.

Vad är samhällstjänst?

Samhällstjänst är ett straff
där du arbetar gratis för samhället på fritiden.
Domstolen bestämmer
hur länge du ska göra samhällstjänst.
Det kan vara minst 40 timmar
och mest 240 timmar.
Frivården övervakar en person
med samhällstjänst i ett år.

Vad är kontraktsvård?

Kontraktsvård är till för dig
som använder narkotika eller alkohol.
Du får då behandling istället för fängelse.
Men bara om du gjorde brottet
på grund av ditt missbruk
av narkotika eller alkohol.

Du ska vilja ha behandling.
Om du inte följer din behandling
kan du istället få sitta av ditt straff
i ett fängelse.

Vad är fotboja?

Har du fått ett straff
på högst sex månader på anstalt
kan söka om fotboja hos frivården.
Då slipper du vara inlåst på fängelse
och får istället en så kallad fotboja.

Fotbojan är en rem runt foten
med en sändare så att Kriminalvården
kan kontrollera var du är hela tiden.

Personutredningar

Om du är misstänkt för ett brott
gör frivården en personutredning om dig.
En personutredning handlar om hur du lever.

Frivården talar med dig och frågar dig om ditt liv.
De talar med andra viktiga personer i ditt liv
och kanske också med olika myndigheter.

Personutredningen ska bland annat visa
om det finns risk
för att du fortsätter med brott
och om behöver övervakning
om du skulle bli fälld för brottet.

Vad är behandling?

Kriminalvården ger olika slags behandlingar.
Då får du prata med en psykolog
eller någon annan som är utbildad
för att kunna ge dig behandling.

Kriminalvården ger behandling
för personer som använder våld i sin familj,
men också behandling mot missbruk
och behandling mot sexualbrott.

Vad är en verkställighetsplan?

Frivården ansvarar för din verkställighetsplan.
I planen står det skrivet hur du ska göra
för att förändra ditt liv
så att du slutar göra brott.