Kriminalvården logotyp

Det här är häkte

Det är mycket som händer i en korridor på häktet.

Vad är häkte?

Om du är misstänkt för ett brott
kan en domstol bestämma
att du ska sitta inlåst i häkte
fram till rättegången.

Men även andra människor kan sitta i häkte:
Människor som väntar på en dom kan sitta i häkte.

Människor som kommit till Sverige
utan tillstånd och måste resa hem igen
kan ibland sitta i häkte.

Människor som använder narkotika
eller är psykiskt sjuka
som väntar på att få vård kan få sitta i häkte.

Vem bestämmer om häktning?

Åklagaren kan vilja
att du ska sitta i häkte
om du är misstänkt
för att ha gjort ett brott.

Domstolen lyssnar på åklagaren
och bestämmer sedan
om du ska sitta i häkte eller inte.

Man får bara häkta någon
som är misstänkt för ett brott
som man kan ge minst ett års fängelse i straff.

Man får bara häkta någon
om det finns risk
för att personen tänker gömma sig eller resa bort,
förstöra bevis eller fortsätta med brott.

Om du blir häktad bestämmer domstolen
när åklagaren ska åtala dig.
Om åklagaren inte åtalar inom två veckor
ska domstolen bestämma igen
om du ska sitta kvar i häktet.

Det finns inga regler om hur länge en person
kan sitta i häktet.

Vad händer i häktet?

Kriminalvården bestämmer
vad du får och inte får göra på häktet.

Åklagaren säger om du ska få ta emot besök,
träffa andra häktade,
om åklagaren får läsa din post
och om du inte får se på tv, läsa tidningar
eller lyssna på radio

Domstolen bestämmer sedan
och säger ja eller nej till åklagarens förslag på
vad du inte får göra.

Domstolen tänker då på sådant
som kan göra det svårare
att ta reda på hur brottet gick till.

Vara med andra och arbeta
En del får träffa andra på häktet.
De får titta på tv,
ringa, ta emot brev och besök.

Den som sitter i häkte
ska också ha något att göra
men är inte tvingad till det.

En del arbetar ensamma för sig själva
och andra arbetar tillsammans.
På en del häkten kan de häktade studera.

Personalen i häktet

De som arbetar i häktet
kallas för kriminalvårdare.
De ska se till att häktade personer
inte känner sig så instängda
och utanför samhället.
Kriminalvårdarna ska ta hand om dem
som mår dåligt.
De ska också fråga dig
vad du behöver
om du sedan ska komma till fängelse.

Nya häkten

Fler människor sitter i häktet nu
jämfört med för tio år sedan.
Därför bygger Kriminalvården nya häkten
i olika städer i Sverige.
Det kommer att finnas omkring 700 fler platser på häkten
de närmaste åren.