Att överklaga ett beslut

När en person sitter i fängelse
kommer Kriminalvården att ta flera beslut
om personen.
Till exempel kan personen få nej till
att ha en egen stereo.
Eller så kanske Kriminalvården bestämmer 
att flytta en person till ett annat fängelse.
Kriminalvården följer olika lagar när de beslutar.

Om din familjemedlem tycker 
att ett beslut är fel
kan han eller hon överklaga beslutet.
Då ska din familjemedlem först överklaga 
till Kriminalvårdens regionkontor.

Om din familjemedlem tycker 
att även deras beslut är fel
så kan din familjemedlem överklaga 
till förvaltningsrätten.
Förvaltningsrätten är inte en del av Kriminalvården.
Förvaltningsdomstolar arbetar med
tvister mellan personer och myndigheter.

Den kontaktman som din familjemedlem har på fängelset
kan hjälpa till med överklagan.

Din familjemedlem kan också ringa, 
skriva eller skicka e-post
till justitieombudsmannen, JO,
som du kan läsa om på www.jo.se

Din familjemedlem kan också ringa, 
skriva eller skicka e-post till justitiekanslern, JK,
som du kan läsa om på www.jk.se
om din anhörige tycker att Kriminalvården har gjort fel.