Kriminalvården

Barn

När en dömd person kommer till fängelset
frågar personalen om den dömda personen har barn
och har vårdnaden om barn.
Personalen behöver veta det
för att kunna planera personens tid i fängelset.

Besök

Stopp för besök på anstalter och häkten

Nu införs tillfälliga begränsningar vid anstalt och häkte med anledning av corona, covid -19. Beslutet gäller med omedelbar verkan.

Stopp för besök, permission och egen inställelse

 

Barnen kan besöka sin förälder i fängelset.
Barn under 18 år
måste ha ett skrivet tillstånd
från den person som har vårdnaden om barnet.
Barn under 15 år
får bara komma till fängelset
tillsammans med en vuxen.

Små barn på anstalt

Är din familjemedlem en kvinna
som har ett barn yngre än 12 månader?
Barnet kan få vara med sin mamma i fängelset.
Socialnämnden i den kommun
där din familjemedlem bor
är med och bestämmer det.
Då tänker de på vad som är bäst för barnet.