Besök

Besök är viktigt för personer som sitter i fängelse.
De kan träffa sina familjemedlemmar
och de kan träffa personer som kan ge dem
råd och stöd för att göra tiden i fängelse
och tiden efter fängelse bättre.

Hur gör du för att komma på besök?

Alla som sitter i fängelse
måste ansöka om att få ta emot besök.
En person som sitter i fängelse
ska tala om för den som kommer på besök
vilka tider som passar
och vilka regler som gäller för besöket.
Här kan du läsa en del om reglerna för besök.

Fråga personalen på fängelset
om du är osäker på något.
Då fungerar ditt besök bättre.

Vad får du ta med dig när du kommer på besök?

Regler för besök är olika på olika fängelser.
Ring till fängelset och fråga om fängelsets regler
innan du ska komma dit.
Du kan till exempel fråga vad du får ta med dig.

Vad kommer att hända på besöket?

Ha med dig ditt id-kort när du kommer till fängelset.
Du måste kunna visa vem du är.
Du som är yngre än 18 år
måste ha ett skrivet tillstånd
från den person som har vårdnaden om dig.

Personalen på fängelset undersöker dig
och det som du har med dig
innan du får göra besöket.
Undersökningen kan vara på flera olika sätt.
Personalen kan undersöka
de kläder du har på dig
och de saker som du har med dig.

Personalen kan använda en metalldetektor.
Det är en apparat som personalen
håller över din kropp
utanpå dina kläder.
Apparaten piper om du har
saker av metall på dig.

Personalen kan också ha en narkotikahund
som luktar på dig
för att kontrollera om du har droger med dig.
På en del fängelser
måste du ta av dig alla kläderna
för att personalen ska kunna se
att du inte gömmer något på kroppen.

På en del fängelser och häkten
blir alla personer kontrollerade
när de ska komma in.
Alla får gå igenom en metalldetektor.
Personal undersöker dina saker och kläder.

Varför kontrollerar personalen alla som kommer på besök?

Tyvärr måste personalen kontrollera alla.
En del personer som sitter i fängelse
har bett sina barn att ta med sådant
som är förbjudet på fängelset,
till exempel droger.
Livet blir svårare för de personerna
när de sedan lämnar fängelset.
Därför måste personalen kontrollera
alla som kommer på besök.

Vad är ett bevakat besök?

Du kanske bara kan träffa din familjemedlem
på ett bevakat besök.
Bevakat besök betyder
att personal från fängelset
är med hela tiden under besöket.
Du och den som du besöker
är aldrig ensamma tillsammans.

Du måste göra som personalen säger
på ett bevakat besök.
Annars kan personalen bestämma
att besöket är slut.

Studiebesök

Det är svårt att göra studiebesök på ett fängelse.
Högskolor kan få göra studiebesök
och personer från till exempel domstolar.

Den person som vill ordna ett studiebesök
ska noga berätta vad som är meningen med besöket
och hur många personer
som ska komma på besöket.
Tänk också på att personalen kontrollerar
alla som vill komma till fängelset.