Kriminalvården logotyp

Detta gör din familjemedlem på fängelset

Ett fängelse har sysselsättningsplikt.
Det betyder att alla som sitter i fängelse
måste göra någonting,
arbeta eller studera
eller gå ett behandlingsprogram.

Arbetet kan vara till exempel
att packa eller sätta ihop saker,
att arbeta i en mekanisk verkstad,
att tvätta eller städa.
En del fängelser samarbetar med Arbetsförmedlingen
och har utbildningar
som gör att personer i fängelse
kan lära sig ett yrke.

Din familjemedlem kan studera
på alla fängelser.
Han eller hon kan få utbildning
som är som grundskolan
eller gymnasieskolan.

Många som sitter i fängelse
både studerar och arbetar.

Kriminalvården har flera olika program
med behandling för personer
som till exempel har problem
med sprit eller droger.
Kriminalvården har också program med behandling
för dem som har misshandlat någon
som de är gifta med eller tillsammans med,
eller för dem som är dömda för sexualbrott.

Din familjemedlem får pengar för
arbete, studier eller för tiden han eller hon
går i ett behandlingsprogram.
Din familjemedlem får ungefär 10 kronor i timmen
och det står i lagen
hur mycket pengar man ska få.