Fotboja

En person kan få fotboja vid tre olika tillfällen.

1. Fotboja i stället för en kort tid i fängelse

Den person som har blivit dömd
till som längst 6 månader i fängelse
kan ansöka om att få fotboja i stället
för att sitta i fängelse.
Då kan personen vara hemma
under tiden som straffet varar.
Personen måste ha någonstans att bo,
telefon och ett jobb på minst halvtid.

Familjen måste också säga ja till
att personen har fotboja.
Om personen har gjort brottet
mot någon i familjen
så kan personen inte få fotboja och bo hemma.

Den person som vill ha fotboja
ansöker om fotboja till Kriminalvården.
Kriminalvården undersöker
om personen passar att få fotboja.
Om Kriminalvården säger ja
så gör frivården en plan för straffet.

En person kan få fotboja
även om hon eller han har haft fotboja innan.
Men det måste vara minst tre år
sedan personen hade fotboja.

2. Fotboja när en person lämnar fängelset

En person kan få fotboja
när han eller hon lämnar fängelset,
särskilt om personen kommer till ett halvvägshus
eller har utökad frigång.

Utökad frigång är när personen får göra resten
av sitt straff hemma.
Kriminalvården undersöker
om utökad frigång eller halvvägshus skulle fungera
för honom eller henne.

3. Fotboja i fängelset

En person kan få fotboja
om hon eller han är på ett öppet fängelse.