Fritid

När någon i din familj sitter i fängelse
ska han eller hon kunna göra saker på fritiden.
Det står i lagen.
Gamla låsta fängelser har inte så mycket
som man kan göra.
Men nya öppna fängelser har mer
som de som sitter i fängelset kan göra.
När familjemedlemmar eller vänner kommer på besök
är det på den fängslade personens fritid
som de får komma.

Spel, motion och idrott

De flesta fängelser har
biljard, pingis och dartspel.
De flesta fängelser har också ett rum
där de som sitter i fängelse
kan träna styrka och kondition.
Många fängelser har en plan
där de som sitter i fängelse
kan spela något bollspel eller racketspel.
Många fängelser har också en plan ute
där de som sitter i fängelser
kan spela till exempel fotboll.

Natur och kultur

Många fängelser har egna bibliotek
och de som sitter i fängelse
kan låna böcker från bibliotek i kommunen.
En del fängelser visar film.

Personer från kyrkan kommer på besök och ordnar möten.
En del fängelser har kurser
i till exempel matlagning
eller att spela gitarr.
Personer från organisationer
som Röda Korset eller KRIS
kommer på besök och ordnar möten.
På något öppet fängelse
kan de som sitter i fängelse
sköta djur och hålla på med fiske.

Att vara utomhus

På ett låst fängelse
kan de som sitter i fängelse
vara ute under mindre tid.
På vintern kanske de bara kan vara utomhus
någon timme vid lunch varje dag.
På sommaren kan de vara utomhus
minst två timmar varje dag.
På sommaren ordnar fängelset
eller de som sitter i fängelset
till exempel bollturneringar
eller grillning.

Besök av anhöriga och vänner
får också göras på fritiden.