Kontroll och säkerhet

När din familjemedlem sitter i fängelse
kommer hon eller han att vara med om
kontroller varje dag som gör fängelset säkrare.

Här kan du läsa om kontroll och säkerhet i fängelse.
Tänk på att kontroll och säkerhet
också är till för att skydda dem som sitter i fängelset.

Inlåsning

Din familjemedlem är ibland inlåst i sitt rum.
Stängda fängelser låser dörrarna
ungefär klockan 20.00 på kvällen.
Öppna fängelser låser dörrarna
ungefär klockan 22.00 på kvällen.
Fängelserna låser upp dörrarna igen
mellan klockan 06.30
och klockan 08.00.

Visitationer

Personalen visiterar de som sitter i fängelse
och deras rum.
Visitation är när personalen kontrollerar
om någon har något förbjudet gömt på kroppen
eller i rummet.
Personalen kan göra visitation
flera gånger om dagen.

Den vanligaste visitationen är
när personalen känner utanpå någons kläder
och kontrollerar vad en person har i fickorna.
Om personalen misstänker att en person
har något förbjudet
kan personalen till exempel be personen
att ta av sig kläderna.
Narkotikahund är ofta med vid visitationer.
En narkotikahund kan hitta gömda droger.

Personalen gör alltid visitationer
när en person rör sig i fängelset
eller flyttar mellan två fängelser.
Personalen gör också alltid visitationer
före och efter ett besök.
Den som kommer på besök
kan också bli visiterad
av personal och narkotikahund.

Urinprov och andra prov

Den som sitter i fängelse
får inte ha alkohol eller dricka alkohol.
Den som sitter i fängelse
får inte ha eller använda droger.

Personalen tar urinprov och blodprov
för att kontrollera att ingen använder sprit eller droger.
Personalen kan också kontrollera
en persons utandningsluft
till exempel efter att personen har varit på permission
utanför fängelset.

Personalen kan se brev till din anhörige
Personalen på fängelset har rätt att kontrollera
post som kommer till den person som sitter i fängelse.
Personalen kan öppna och titta i brev.
Sedan klistrar de igen kuvertet
och när din familjemedlem får brevet
får han eller hon veta
att personalen har kontrollerat brevet.

Fängelset kan också bestämma
att din anhörige inte får ta emot ett brev
om informationen i brevet kan vara en fara
för någons liv eller hälsa
eller om informationen i brevet kan störa
ordning och säkerhet i fängelset.

Personalen på fängelset får inte titta i
brev från en myndighet eller en advokat.

Isolering

Fängelset har rätt att bestämma
att en person i fängelse ska bli isolerad
om hon eller han är våldsam till exempel.
Isolering betyder att en person är inlåst
hela dagen och hela natten
och bara får komma ut på sin promenad varje dag.

Isolering kallas också avskildhet.

Annat som fängelset gör för säkerheten

Fängelset har också andra regler
för att göra fängelset säkrare,
till exempel att personalen är med
och kontrollerar när någon får besök.
Personalen kan också lyssna på telefonsamtal
eller kontrollera någon på sin permission.

Om din familjemedlem behöver besöka sjukhus
kan hon eller han behöva ha handbojor på sig.