Kriminalvården logotyp

När din anhörige kommer till fängelset

Inskrivning

När en person kommer till fängelset
blir hon eller han inskriven.
Då är det bra om din familjemedlem har ett id-kort.
Din familjemedlem får kläder
att ha under tiden i fängelset.
Den person som sitter i fängelse
får inte ha sina egna kläder.

Kriminalvården kan låsa in en del saker
åt en person som sitter i fängelse.
Men många fängelser har lite plats
för att låsa in saker.
Din familjemedlem får bara
ha de privata saker i sitt rum
som fängelset har bestämt.

Urinprov

När en person blir inskriven på fängelse
blir han eller hon också visiterad.
Det betyder att personal på fängelset
kontrollerar att personen
inte har något förbjudet med sig.
Din familjemedlem får också lämna ett urinprov.

Information till din anhörige
När en person har blivit inskriven
och lämnat ett urinprov
kommer hon eller han till sitt rum.
Där får personen information om
allt som han eller hon behöver veta
under tiden i fängelse.

Din familjemedlem får också
en kontaktperson på fängelset.
Kontaktpersonen är någon person i personalen
som berättar om hur fängelset fungerar,
vad som ska hända i fängelset
och hjälper till att planera för
när din familjemedlem blir fri igen.