Kriminalvården logotyp

När en person är dömd till fängelse

När en person är dömd till fängelse
så ska straffet börja
så snart som möjligt.
Kriminalvården ansvarar för
att den person som är dömd till fängelse
finns i fängelse.

Personen ska börja sin tid i fängelse
innan tre månader har gått
efter att personen har fått sin dom.
Kriminalvården skriver eller ringer
till personen
på den adress som står skriven i domen
och talar om vad personen ska göra.

Fotboja

Den person som är dömd till fängelse
i som längst sex månader
kan ansöka om fotboja i stället för fängelse.
Den dömde pratar då med frivården i sin kommun.
Du kan läsa mer om fotboja här.

Klicka på länken Adress och kontakt
högst upp på denna sida
så hittar du adress och telefonnummer
till frivården i din kommun.

Straffet kan börja med en gång

En dömd person kan börja sitt straff i fängelse
med en gång
om han eller hon vill.
Då ska den dömda personen skriva till:
Kriminalvårdens placeringrupp
Box 44015
100 73 Stockholm
eller ringa 077-228 08 00.

Den dömda personen kan också skriva
eller ringa till placeringsgruppen
om hon eller han har frågor
eller vill komma till ett särskilt fängelse.

Att välja fängelse

De flesta personer som blir dömda till fängelse
kommer till ett öppet fängelse.
Men vissa personer kan komma till ett låst fängelse
om kriminalvården tror att de kommer att rymma
eller fortsätta att göra brott.
I ett låst fängelse kan en person också
få arbete eller utbildning
eller behandling
som inte finns i ett öppet fängelse.

Om personen använder droger
eller säljer droger
så kommer personen också
till ett låst fängelse.

Uppskov

En person kan ansöka om
att vänta med tiden i fängelse
om personen till exempel
har arbete, är sjuk eller utbildar sig.
Personen kan få vänta med att sitta i fängelse
som mest sex månader
efter att han eller hon fick domen.
Om det är mycket viktigt att vänta
kan en person få vänta i 12 månader
innan han eller hon kommer i fängelse.

Ansöker din familjemedlem
om att få vänta med tiden i fängelse?
Då ska han eller hon skicka med intyg
som visar att det hon eller han säger är sant.
Om din familjemedlem har frågor
ska han eller hon
ringa eller skriva till placeringruppen.