Pengar

Pengar från Kriminalvården

När din familjemedlem är i fängelse
får hon eller han pengar för det arbete,
den behandling eller den utbildning
som hon eller han gör eller går på.
Summan är 13 kronor i timmen.

Din familjemedlem kan också få
pengar från Kriminalvården
för till exempel kläder och resor
när han eller hon har permission
eller blir fri.

Andra pengar

Behöver din familj hjälp med pengar
när någon i din familj sitter i fängelse?
Då ska du prata med socialtjänsten
i den kommun där du bor.
Socialtjänsten kan ge dig hjälp med
till exempel hyra och pengar till mat.

Har din familjemedlem som sitter i fängelse
sjukersättning eller pension?
Din familjemedlem kan få mindre pengar
när han eller hon är i fängelse.
Den som sitter i fängelse
får inte sjukersättning eller aktivitetsersättning
under en viss tid.

En person som är pensionär får pengar från
Pensionsmyndigheten. 
När en pensionär sitter i fängelse
får han eller hon lite mindre pengar
från Pensionsmyndigheten. 
De pengar som dras bort ska räcka till mat och bostad
i fängelset.

Du som är gift med
en person som sitter i fängelse och har sjukersättning
kan få stöd med pengar.
Du kan ansöka om att få
en del av sjukersättningen.
Försäkringskassan undersöker
om du har rätt till det.
Prata med Försäkringskassan
om du vill veta mer.