Permission

Din familjemedlem kan få permission
när han eller hon sitter i fängelse.
Permission är tillstånd att lämna fängelset
en kortare tid.

Permission kan vara normalpermission
eller särskild permission.

Normalpermission

Normalpermission är till för att en person
ska kunna träffa sin familj-

Din familjemedlem måste ha suttit i fängelse
en viss tid
innan han eller hon kan få permission första gången.

En person har inte rätt att få permission
efter en viss tid.
Fängelset ska besluta om permission skulle
fungera för just den personen.
Om fängelset tror att en person
kommer att göra något fel på permissionen
så kan fängelset säga nej till permission.

En persons första permissioner
alldeles ensam
är oftast bara i några timmar.
Sedan kan permissionerna bli längre,
som mest tre dagar och nätter.

Särskild permission

Särskild permission kan man få
om något händer och en person
inte har någon vanlig permission.
Det kan vara att en nära släkting
blir mycket sjuk och är på sjukhus.

Lufthålspermission

Lufthålspermission är en speciell typ
av särskild permission.
En person kan få lufthålspermission
om personen är dömd till ett långt straff.

Kontroll av permission

När en person har permission ensam utan vårdare
måste personen följa planen för permissionen.
Man får en plan för permission
även om man har permission med vårdare.
Det kan stå skrivet i planen
att fängelset ska kunna ringa till en person
som har permission.
Kanske står det skrivet i planen
att en person inte får dricka alkohol
under permission.

Din familjemedlem kanske ska ha permission
och fängelset tror att han eller hon
ska göra något fel på permissionen.
Då kan fängelset bestämma
om permission med bevakning.
Det betyder att personal från fängelset
är med under hela permissionen.

Pengar vid permission

Alla som sitter i fängelse har ett permissionskonto
med pengar som de ska använda
vid permissioner.
Pengarna kommer från det arbete,
den utbildning eller det behandlingsprogram
som de gör eller går på i fängelset.
Din familjemedlem betalar alltså själv för
det som han eller hon gör
på sin permission.