Religion

En person har rätt att ha sin religion
i fängelset
och att göra det som hör till religionen
om det fungerar i fängelset.

Fängelsepräster

De flesta fängelser har en präst
från Svenska Kyrkan
och en pastor från någon frikyrka.
Stora fängelser kan också ha
en katolsk präst, en ortodox präst,
en muslimsk imam,
diakoner, församlingsassistenter
och andra från olika kyrkor.
De ordnar gudstjänster och andra möten.
Stora fängelser har kapell
och rum för samling och andakt.

Nämnd för andlig vård, Nav

Varje fängelse ska ha en
nämnd för andlig vård,
som kallas Nav.
Fängelseprästerna är med där.
Kriminalvården arbetar tillsammans med
Sveriges Kristna Råd,
som ger utbildning till fängelseprästerna.

Kloster

Klostret på Kumla är en särskild avdelning på fängelset.
De som är på klostret gör en retreat.
Retreat betyder att de är ensamma
och tänker på hur deras liv egentligen är
och hur de vill att livet och de själva ska vara.
Att vara på klostret
är inte en kurs i kristen tro,
men de som är i klostret läser Bibeln
och tänker i tystnad på vilka de är
och på sanningen om sitt liv.

Din familjemedlem kan söka till klostret
från alla fängelser i landet.

Fängelset Skänninge har
en utslussverksamhet som är som klostret.
Den passar för personer som har varit
på klostret i Kumla
och vill fortsätta med det som de har börjat.