Sjukvård

Alla fängelser har en läkarmottagning.
Sjuksköterska och läkare är på mottagningen
en eller flera dagar varje vecka.

Om din familjemedlem blir sjuk
får han eller hon vård
på det sätt som läkaren säger att han eller hon ska ha.
Din familjemedlem kan få vård utanför fängelset
om han eller hon behöver det,
till exempel på ett sjukhus.
Personal från Kriminalvården
följer med till och från sjukhuset
och är med när din familjemedlem träffar läkare.

När din familjemedlem är i fängelse
kan han eller hon få akut tandvård
om han eller hon får tandvärk och måste
laga någon tand direkt.

Din familjemedlem kan få grundläggande tandvård
om tiden i häkte och fängelse
är mer än två år.
Din familjemedlem ska själv betala för tandvården
om han eller hon har pengar till det.