Kriminalvården logotyp

Träffa andra som också har en familjemedlem i fängelse

Du kan träffa andra människor
som också har någon i sin familj i fängelse.
Du kan träffa dem genom organisationer
som till exempel Bryggan eller Solrosen.
Du som har en familjemedlem som är alkoholist
kan också träffa andra
genom föreningen Al-Anon.