Utbildning

Vad kan din familjemedlem studera?

Komvux

På fängelset kan personer studera
kurser i vuxenutbildningen
precis som på Komvux.
De kan studera kurser
på grundskolenivå
och på gymnasienivå.
De kan också studera sfi,
svenska för invandrare.

De som sitter i fängelse kan välja mellan
några hundra kurser i olika ämnen.
De kan också få hjälp med
lästräning och skrivträning.

Alla kurser följer den läroplan
för hela Sverige som myndigheten Skolverket har gjort.
Alla kurser ger betyg.

Varje fängelse har utbildade lärare.
Varje region i Kriminalvården har en rektor.

Högskola och universitet

Din familjemedlem kanske kan studera
kurser från högskolan i fängelse,
men det är inte säkert.
Utbildning i fängelset är mest till för
dem som inte har så mycket utbildning.

Din familjemedlem kan inte använda internet fritt
i fängelset,
så om han eller hon vill läsa en kurs på högskolan
måste både högskolan och fängelset
ordna det särskilt.
Lärarna för sådana kurser
finns på högskolorna eller universiteten.

Om någon vill studera kurser från högskolan
ska han eller hon prata med personalen på Lärcentrum.
Lärcentrum finns på alla fängelser.

Yrkesinriktad utbildning

En del fängelser samarbetar med Arbetsförmedlingen
och har utbildningar
som gör att man lär sig ett yrke.
Exempel på sådana utbildningar
är svetsutbildning,
snickarutbildning
och trädgårdsutbildning.
Lärare för sådana utbildningar
finns på de fängelser som har utbildningarna.

På en del fängelser har Kriminalvården
också utbildningar som gör att personer lär sig ett yrke
Exempel på en sådan utbildning
är truckutbildning.
Lärare för en sådan utbildning
finns på de fängelser som har utbildningen.

Betyg

Din familjemedlem får betyg
i alla grundskolekurser,
gymnasiekurser och sfi-kurser.
Betygen ser ut som vanliga komvux-betyg
och det står inget i betygen
att de kommer från Kriminalvården.

Var kan din familjemedlem studera?

Varje fängelse har ett Lärcentrum
med utbildade lärare.
Lärcentrum är ett eller flera rum
med bord och stolar
där de som är i fängelset kan studera.
Lärcentrum har datorer
som eleverna kan använda i sin utbildning.
Lärcentrum har också böcker
och annat som eleverna behöver för att studera.

Vad kostar det att studera?

Det är gratis att studera.
Din familjemedlem får låna allt
som han eller hon behöver för att studera från Lärcentrum.
Personer som har utbildning
i sin verkställighetsplan
får pengar för den tiden han eller hon studerar,
precis som för arbete.

Hur väljer en person
vad hon eller han vill studera?

Din familjemedlem ska prata
med en studievägledare.
Din familjemedlem pratar på telefon
eller med hjälp av en dator.
Studievägledaren hjälper till med
att planera studierna.
Studievägledaren kan se
vad din familjemedlem har för utbildning
och vad han eller hon behöver studera
för att kunna göra det han eller hon vill göra.
Din familjemedlem kan också prata med
lärare på fängelset där han eller hon sitter.

Din familjemedlem kan prata med
kontaktpersonen från Arbetsförmedlingen
om han eller hon vill veta mera om
utbildningar som gör att man lär sig ett yrke.

Hur får en person en plats på Lärcentrum?

En person måste ha en verkställighetsplan
där det står skrivet
att personen får studera.
Då får han eller hon hjälp av lärare
eller studievägledare
att göra en plan för hur hon eller han ska studera.

I verkställighetsplanen står skrivet
vilka ämnen som personen behöver.
När man har en sådan plan
kan man ansöka om en plats.
Personalen hjälper till med att göra en ansökan
som din familjemedlem lämnar till Lärcentrum.

När Lärcentrum säger ja
och din familjemedlem får en lärare
kan hon eller han börja på Lärcentrum
och få hjälp att börja studera.

Kan vem som helst läsa på Lärcentrum?

Alla kan söka till Lärcentrum.
Om många personer vill studera
kanske inte alla kan få plats
med en gång.
Den som har kortast utbildning
får först en plats.
Man får veta om man inte får plats
och då kan man alltid söka igen
lite senare.

När börjar kurserna?

En person börjar en egen kurs
när han eller hon kommer till Lärcentrum.
Alla studerar i sin egen takt
och får hjälp av lärarna
när de behöver.

Vad händer om en person flyttar till ett annat fängelse
innan hon eller han är klar med sina studier?

Den som flyttar till ett annat fängelse
fortsätter att studera samma kurs
och har samma lärare som innan.
Personen har kontakt med läraren
med telefon eller dator.

Det kan fungera annorlunda
om en person går en utbildning
som gör att han eller hon lär sig ett yrke.
Alla fängelser har inte sådana utbildningar.
Din familjemedlem ska prata med
kontaktpersonen från Arbetsförmedlingen,
på fängelset,
eller med studievägledaren.

Vad händer om en person blir fri från fängelset
innan hon eller han är klar med sina studier?

Den som blir fri från fängelset
får planen för sina studier
och ett intyg från sin lärare
där läraren skriver hur mycket
av kursen som personen har gjort.
Personen ger intyget till sin nya lärare på komvux.
Då behöver han eller hon kanske inte
börja om från början med kursen.

Kriminalvården och vanliga komvux
har samma kurser.

Måste din familjemedlem studera?

Nej, en person väljer själv
om han eller hon vill studera.
Man får själv välja om man vill söka till Lärcentrum.
Kanske har din familjemedlem
någon gång tänkt
att han eller hon skulle vilja göra något särskilt
eller arbeta med något särskilt.
Då får ha eller hon
en chans att studera i fängelset
och skaffa en utbildning
som kan vara bra i framtiden.

Har din familjemedlem fler frågor om utbildning?

Då ska han eller hon säga till
sin kontaktperson på fängelset
att han eller hon vill träffa en lärare
eller prata med en studievägledare.
Telefonnummer till studievägledare
är 011-496 30 27.