Visionsrum

Flera fängelser har ett rum
som kallas för visionsrum.
Där kan bra saker från samhället
komma in i fängelset.
Fängelsets personal, de som sitter i fängelse,
och personer från organisationer i samhället
sköter visionsrummet tillsammans.

Samarbetet gör att den person som sitter i fängelse
kan träffa andra människor 
och förbereda sig
på livet utanför fängelset.

En person som sitter i fängelse
och en person från en organisation
arbetar särskilt mycket med visionsrummet.
De har ansvarar för att informationen i visionsrummet
är ny och riktig,
till exempel information och cd-skivor
om jobb och utbildningar.

Besök från personer i samhället utanför
är en viktig del av
det som händer i visionsrummet.

Organisationen KRIS,
Kriminellas Revansch i Samhället,
hade den första idén om visionsrum.

Kriminalvården och flera organisationer
hade projektet Bättre frigivning
mellan år 2002 och år 2005
med pengar från EU.
Arbetet ledde till att Kriminalvården
gjorde visionsrum.

Visionsrum finns på fängelser i hela Sverige,
en del häkten och frivårdskontor,
på KRIS City i Stockholm
och på Öppen Gemenskap i Umeå.
Nya visionsrum öppnar men
gamla visionsrum kan stänga
om ingen vill arbeta med dem.

I visionsrummet kan din familjemedlem 
vara med i studiecirkeln Bättre framtid.
Studiecirkeln bjuder in någon person till varje möte
som kan mycket 
om det som just det mötet ska handla om.
Personal från myndigheten Vägverket 
kan till exempel komma och prata om indragna körkort
eller så kan personal från kronofogden komma 
och berätta om hur man kan betala av sina skulder.

Andra exempel på möten är
med personal från arbetsförmedlingen,
bostadsförmedlingen
eller med människor från föreningar för anhöriga.