Ankomsten till häktet

Information när du kommer till häktet

På häktet möter du Kriminalvårdens personal
som ger dig information om
vad som händer varje dag på häktet,
vad du ska göra om det börjar brinna
och hur du får kontakt med personalen.

Personalen berättar om vilka rättigheter
och skyldigheter du har i häktet.
Du får berätta om din familj,
ditt liv och din hälsa
för att personalen ska kunna ge dig
stöd om du vill ha det.

Offentlig försvarare

Du som är anhållen eller häktad
har rätt till en offentlig försvarare.
Prata med polisen eller med åklagaren om det.
Det är domstolen som bestämmer om
offentlig försvarare.

Du har rätt att träffa din offentliga försvarare
utan att någon annan är med och lyssnar.
Du har också rätt att prata i telefon
med din offentliga försvarare
utan att någon annan lyssnar.

Din kontaktperson på häktet

När du kommer till häktet
får du en kontaktperson.
Kontaktpersonen berättar för dig
vad det betyder att vara i häktet
och förklarar vad personalen gör.

Kontaktpersonen berättar hur du gör
för att ringa, skriva brev eller få besök.
Kontaktpersonen förklarar
vad Kriminalvården kan hjälpa dig med,
till exempel om du vill
prata med polis, åklagare och socialtjänst.

Kontaktpersonen och du skriver ner
det som är viktigt i en plan för
din tid på häktet.
Planen kallas verkställighetsplan.

Din kontaktperson ser till
att du får information om regler
och om vad du kan göra på häktet,
och om sjukvård.
Informationen ska vara både skriven på papper
och berättad för dig.
Kontaktpersonen ger dig också information om
hur du kan hitta reglerna för tiden i häktet
och reglerna för europeiska fängelser.

All personal som arbetar på häktet
kan ge dig stöd och hjälp
och svara på dina frågor.

Frivården

Om du är under övervakning
så tar personalen på häktet kontakt med
din handläggare i frivården.
Personal från frivården kommer till häktet
och tillsammans med personalen på häktet
kan de ge dig stöd om du mår dåligt.

Du kan också få hjälp med att
till exempel prata med myndigheter,
din arbetsgivare och din hyresvärd.

Personutredning

Frivården har ansvar för att göra
personutredningar som domstolen beställer.
Om du blir dömd för det brott som du är misstänkt för
så kan domstolen använda din personutredning
för att välja ett straff som passar.
Den person som gör personutredningen
behöver träffa dig för att få veta hur ditt liv är.

Personutredningen handlar om din familj,
ditt arbete, din hälsa,
om du tar droger och om du
har begått brott innan.
Det är viktigt att du är med
när frivården skriver din personutredning,
så att personutredningen blir rätt.

Tolk

Om du inte talar eller förstår svenska
så är det personalen i häktet
eller polisen och åklagaren
som bestämmer när du behöver
hjälp av en tolk.

Om du har en allvarlig synskada,
hörselskada eller talskada
så kan du också få hjälp av tolk.

Information till ditt lands konsulat

Är du medborgare i ett annat land än Sverige?
Då har du rätt att kräva
att ditt lands konsulat får information om
att du är häktad,
om inte konsulatet redan har fått veta det
av en annan myndighet.

Kontakt med din familj

Du kan få hjälp med
att tala om för någon i din familj var du är
och vad som har hänt dig.
Du kan inte få hjälp med det
om det gör undersökningen av brottet svårare.