Kriminalvården logotyp

Att överklaga ett beslut

Du kan överklaga några beslut om dig
när du sitter i häktet.
Skrivna beslut som du kan överklaga
har skriven information
om hur du gör för att överklaga.
Du kan också fråga personalen på häktet
hur du ska göra för att klaga på ett beslut.
Din kontaktperson kan hjälpa dig.

Kriminalvården beslutar till exempel
om du får ha en egen stereo på ditt rum.
Om du tycker att Kriminalvården har beslutat fel
så kan du överklaga.
Först överklagar du till Kriminalvårdens regionkontor.
Om du tycker att deras beslut också är fel
så kan du överklaga till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten är inte en del av Kriminalvården.
Förvaltningsdomstolar arbetar med
tvister mellan personer och myndigheter.

Du kan också ringa, skriva eller skicka e-post
till justitieombudsmannen, JO,
som du kan läsa om på www.jo.se.

Du kan också ringa, skriva eller skicka e-post
till justitiekanslern, JK,
som du kan läsa om på www.jk.se
om du tycker att Kriminalvården har gjort fel mot dig.