Barn

När du kommer till häktet frågar personalen dig
om du har barn
och om du har vårdnad om barn.
Personalen ska veta om du har barn
så att du får rätt stöd.

Telefon

Har du barn som du har rätt
att ringa till?
Då har du rätt att få ett samtal i veckan
till dina barn.
Häktet betalar samtalet.

Besök

Dina barn kan besöka dig i häktet.
Barn under 18 år kan besöka dig
om de har ett skrivet tillstånd
från den person eller de personer
som har vårdnad om barnet.

Barn under 15 år får bara besöka dig
om de har en annan vuxen med sig.