Kriminalvården

Dömd sedan tidigare

Tiden i häktet kan räknas som fängelse

Är du dömd att sitta i fängelse
men ännu inte suttit i fängelse?
Prata med personalen på häktet.
Din tid på häktet kan räknas som
en del av den tiden i fängelse.