Du och andra på häktet

När du är på häktet
träffar du andra personer som också är häktade.
Ni kan till exempel
hålla på med motion och träning,
låna och läsa böcker
och träffa folk från Röda Korset eller KRIS.
Prata med personalen om
du vill träffa de andra i häktet.

Du som har restriktioner
får inte träffa andra personer i häktet.
Om det skulle göra häktet mindre säkert
får du inte heller träffa andra personer i häktet.

Samsittning

Samsittning är att du och någon annan på häktet
sitter tillsammans på dagen
i ditt rum eller den personens rum.
Prata med personalen om du vill ha samsittning.

Du som har restriktioner
kanske inte kan få samsittning.