Kriminalvården logotyp

Regler för säkerhet i häktet

Detta måste du göra i häktet:

Du måste följa lagar och regler när du sitter i häkte.
Du måste följa de regler som häktet har
och det som personalen säger till dig.

Du får inte använda alkohol eller droger,
dopningsmedel,
sådant som är farligt för hälsan
eller annan medicin än den som
läkaren på häktet har skrivit ut.
Du får inte ha saker som du kan använda
för att ta droger eller göra droger.

Du måste betala för saker
som tillhör häktet
och som du förstört med flit.

Du måste lämna prov för drogkontroll
om personalen misstänker att du har
tagit droger eller druckit alkohol.

Detta har personalen rätt att göra i häktet:

Personalen har rätt att kroppsvisitera dig
för att leta efter farliga föremål.

Personalen har rätt att kroppsvisitera dig
när du kommer till häktet
för att leta efter saker som är förbjudna i häktet.

Personalen har också rätt att kroppsvisitera dig
om de misstänker att du har något förbjudet,
när de gör stickprov eller undersöker lokalerna,
före och efter obevakade besök
och efter att du har varit utanför häktet.

Personalen har rätt att be dig ta av dig kläderna
så att de kan se
om du gömmer något förbjudet,
om det inte räcker med kroppsvisitering.

Personalen har rätt att visitera ditt rum
och undersöka om du gömmer något förbjudet där.

Personalen har rätt att använda fängsel,
till exempel handbojor,
på dig när du flyttas från ett hus till ett annat
eller är utomhus.