Restriktioner

Restriktioner är att åklagaren har bestämt
att du inte får träffa andra personer
eller göra vissa saker i häktet.
Åklagaren bestämmer om restriktioner
för att åklagaren misstänker
att det kan bli svårare att undersöka brottet
eller att bevis kan bli förstörda
om du träffar folk eller pratar med folk.

Restriktioner är till exempel
att du inte får skicka brev eller få brev,
att du inte kan få besök,
att du inte får titta på tv,
lyssna på radio eller läsa tidningar,
och att du inte får träffa andra personer på häktet.
Du kan ha alla de här restriktionerna
eller bara några av dem.

Även om du har restriktioner
så kan du skicka brev till din offentliga försvarare
och till Europadomstolen
utan att åklagaren läser breven.

Du kan också få prata med
en ledare för din religion,
till exempel en imam eller en präst,
utan att någon annan lyssnar.

Du kan begära att slippa restriktioner
eller säga till att du vill ändra på dem.
Men det är inte säkert att det blir så.
Åklagaren bestämmer om dina restriktioner.
Prata med din offentliga försvarare
eller med personalen på häktet
så talar de om hur du ska göra.