Tolk

Kan du inte tala eller förstå svenska?
Då bestämmer personalen i häktet
och polisen och åklagaren
när du behöver hjälp av en tolk.
Du som har allvarlig synskada,
hörselskada eller talskada
kan också få hjälp av en tolk.