Kriminalvården logotyp

Vad händer om du blir dömd?

Du ska få veta din dom

Om du inte är med när du får din dom
ska du få veta vad domen är
samma dag som domen kommer till häktet.
Du ska skriva under att
du har fått läsa domen.
Du får skriven information
och en förklaring i ord
av vad nöjdförklaring är
och du har rätt att prata med din försvarare om det.
Du kan också fråga personalen.

Nöjdförklaring är att du som är dömd
säger att du är nöjd med domen
och inte tänker överklaga den.
Då kan du börja med ditt straff
innan tiden för att överklaga har tagit slut.

Om du inte är nöjd med domen
kan du överklaga till hovrätten.
Du kan läsa i domen när du ska göra det
och hur du gör det.
Prata med din försvarare om det.

Hur långt är ditt straff?

Om du väljer att inte överklaga domen
så börjar domen gälla
och du börjar avtjäna ditt straff.
Du får veta när du kan bli villkorligt fri
och när straffet är slut.
Du stannar kvar i häktet
tills du får en plats på ett fängelse,
om inte domstolen har bestämt något annat.

Fängelse

Om du har blivit dömd till fängelse
så skriver personalen på häktet ner information om dig
så att Kriminalvården ska veta
vilket fängelse som passar bäst för dig.
Du får också själv säga
vilket fängelse som du vill komma till.
Det skriver personalen också ned.

Så fort en plats som passar dig är ledig
så flyttar Kriminalvården dig till det fängelset.