Besök

Lättnader kring besök vid skydd mot covid-19

Från den 18 oktober 2021 har förutsättningarna för besök förändrats.
Mer information om vad som gäller kring besök och permissioner finns här.

Du som är intagen på en anstalt får ta emot besök.
I lagen står att du får ta emot besök
så mycket som det är möjligt att ordna.
För lite lokaler eller för lite personal på anstalten
kan göra att det blir svårt att ta emot besök.

Vem kan besöka mig?

Familj, släktingar och vänner kan besöka dig.
Varje besökare måste godkännas av anstalten.
Anstalten kontrollerar till exempel om besökaren
har gjort något brott och finns med i brottsregistret.
Du kan också få besök av din advokat,
din övervakare, en polis som undersöker brott,
någon som ska ge dig arbete
eller andra som det kan vara viktigt att träffa.

Kan mina barn besöka mig?

Besökare under 18 år är välkomna på besök
om de har med sig ett skrivet tillstånd från
den som är vårdnadshavare till besökaren.
Besökare under 15 år måste ha med sig en vuxen.

Hur ordnar jag ett besök?

Den som ska besöka dig måste först lämna
personuppgifter till anstalten.
Anstalten kontrollerar vem besökaren är,
och om den till exempel finns i brottsregistret.
Besökaren får ett brev hem om den är godkänd,
och i brevet finns besökstider.
Sedan får besökaren ringa till anstalten för att boka en tid.
Du kan hitta besökstider för den anstalt där du ska sitta
på anstaltens webbsida.

Vad får besökaren ta med sig?

Det är olika på olika anstalter vad som är tillåtet
att ta med sig till ett besök.
Det beror på om det är en öppen anstalt eller en sluten.
Kontakta den anstalt du ska sitta på
så får du reda på ordentligt vad som gäller.
Mat och dryck brukar vara förbjudet.
Böcker och tidningar och blommor i bukett
brukar vara tillåtet på öppna anstalter.

Vad händer vid besöket?

Besökaren måste kunna visa vem den är
med en legitimation.
Det gäller också den som har besökt dig förut
på samma anstalt.
Besökaren blir visiterad före besöket.
Personal undersöker så att besökaren
inte har med sig något förbjudet.
Det kan vara narkotikahundar med
när besökaren blir visiterad.
Du själv blir visiterad både före och efter besöket.

Mer information om besök

Besökare får komma på särskilda besökstider.
Besökstiden är en eller ett par timmar.
Besökare som kommer långt ifrån
kan få besöka dig en halv eller en hel dag.
På slutna anstalter får du träffa besökaren
i särskilda besöksrum.

På öppna anstalter får du ta emot besök i ditt bostadsrum.
På vissa stora anstalter finns särskilda besökslägenheter
där du kan vara med din familj en längre tid.
På de flesta slutna anstalter finns barnvänliga besöksrum.

Ibland är personal med och vaktar under hela besöket.
Det gäller om anstalten tror
att det finns någon säkerhetsrisk med besöket.
Då får inte du och besökaren röra vid varandra.