Fotboja

Du kan ibland få fotboja
istället för att vara på anstalt.
Fotbojan är en rem som är fastlåst på foten.
Där finns elektronisk utrustning som gör
att Kriminalvården kan bevaka dig om du går för långt.
Det finns 3 olika tillfällen då du kan få fotbojan.

1. Fotboja istället för kort tid i fängelse

Kallas också IÖV, Intensivövervakning
med elektronisk kontroll.
Om du har blivit dömd till fängelse 6 månader
eller kortare tid kan du ansöka om
att istället få fotboja och vara utanför anstalten.
Om du ska kunna få fotboja måste du
ha ordnad bostad, telefon och sysselsättning,
till exempel arbete eller skola minst på halvtid.

Du ska lämna ansökan
till frivårdskontoret där du bor.
Frivården undersöker om du är lämplig att ha fotboja.
Om frivården säger ja gör de en plan
som gäller för dig under den tid som du har fotbojan.

Du kan få fotboja även om du har haft det tidigare.
Det måste ha gått 3 år sedan förra gången.

2. Fotboja efter ett långt fängelsestraff

Om du är på anstalt och ska friges
kan du få bo i ett halvvägshus före frigivningen.
Halvvägshus är för dig som behöver särskilt stöd.
När du bor i halvvägshuset kan du få fotboja.
Om du har egen bostad kan du istället
bo hemma sista tiden av straffet.
Du övervakas då med fotboja.

3. Fotboja på anstalt

På flera anstalter med klass 3 har
de som avtjänar ett straff fotboja hela tiden.
Det är anstalterna Asptuna, Östragård,
Kolmården och Skenäs.